Dostęp do szkolnego serwera

Dostęp do wspólnych katalogów w przeglądarce internetowej

Możesz zalogować się do wspólnych folderów szkolnego serwera nazwą użytkownika i hasłem, którego używasz w szkole. Skorzystaj z następującego adresu (małe litery i znak ukośnika na końcu obowiązkowo)

http://czarna.liceum.net/wspolne/

Prawa dostępu do poszczególnych folderów są ustawione identycznie jak w szkole.

Dostęp FTP

Możesz pobrać pliki lub umieścić je na szkolnym serwerze we wspólnych folderach lub w Twoim katalogu domowym, korzystając z dowolnego klienta FTP (np. klient FTP menadżera plików Total Commander,  WinSCP, FTP Commander, Filezilla lub inny).  Do konfiguracji połączenia FTP użyj nazwy serwera czarna.liceum.net oraz nazwy użytkownika i hasła używanych w szkole. Również Eksplorator Windows i niektóre przeglądarki obsługują połączenia FTP, należy w polu adresu wpisać
ftp://twoja_nazwa_uzytkownika@czarna.liceum.net/

Korzystając ze szkolnego FTP pamiętaj o tym aby nie używać w nazwach plików i folderów polskich znaków, spacji i innych nietypowych znaków narodowych.

Strona www użytkownika na serwerze szkolnym

Możesz otworzyć folder lub stronę startową folderu public_html w twoim katalogu domowym lub katalogu domowym innego użytkownika pod adresem

http://czarna.liceum.net/~nazwa_uzytkownika/

Pamiętaj o znaku tylda (~) przed nazwą użytkownika i o znaku slash (/) na końcu adresu (o ile adres nie kończy się nazwą pliku). Nazwa użytkownika jest jego nazwą logowania na szkolnym serwerze.
Aby uzyskać znak tyldy (~) na typowej polskiej klawiaturze należy po wybraniu tego znaku wcisnąć dodatkowo spację.