Biologia

Adres e-mail do odesłania zadań i konsultacji:
amakielkowska@gmail.com

Wszystkie informacje i prace robimy w pobranym dokumencie, nanosimy odpowiedzi (wypełniając wybrać czerwony kolor czcionki) i w takiej postaci przesyłamy na adres amakielkowska@gmail.com. Dokument ma mieć nazwę zawierającą tytuł karty pracy, imię i nazwisko, klasę, np.
ukladszkieletowy_jan_kowalski1P
klonowanie_jan_kowalski1G
Podobną zawartość należy umieścić w temacie listu

Prace oddane po terminie będą miały obniżoną ocenę.

Prac przysłanych po miesiącu nie sprawdzam.

Klasa 1G

Klonowanie – tworzenie genetycznych kopii

Przeczytać temat w podręczniku (chyba str.98-101, nie mam podręcznika)

Obejrzeć filmy:
Kopiuj, wklej – klonowanie człowieka | prof. Stanisław Cebrat
Poradnik praktyczny jak uzyskać owcę z różnych innych owiec 🙂

Wykonać kartę pracy „Klonowanie” i przesłać do 25.03.2020 (1)
Karta pracy – Klonowanie

Klasa 1P

Budowa i funkcje szkieletu. Rodzaje połączeń kości.

Informacje na temat  układu szkieletowego znajdziecie pod wskazanymi adresami:
Układ ruchu – kości i stawy
Układ szkieletowy człowieka
Ruch – układ szkieletowy człowieka
Ruch – budowa szkieletu na poziomie tkankowym

Wykonać kartę pracy i przesłać do 25.03.2020 (1)
Karta pracy – Układ szkieletowy

Klasa 1P (26.03)

Budowa i funkcje układu mięśniowego.

Zapoznaj się z punktami:

 1. Budowa i znaczenie mięśni.

https://www.youtube.com/watch?v=3InUApo1bRs

https://slideplayer.pl/slide/849141/

 1. Anatomia mięśnia szkieletowego.

https://www.youtube.com/watch?v=3InUApo1bRs

Wykonaj notatkę w zeszycie przedmiotowym wpisując:

 1. Rodzaje tkanek mięśniowych.
 2. Opis budowy mięśnia (może być schemat).
 3. Budowę (może być schemat) i działanie sarkomeru.

 

Klasa 1G (26.03)

Temat: Inżynieria genetyczna – korzyści i zagrożenia.

Podręcznik str. 104-109

Można obejrzeć film o korzyściach zastosowania inżynierii genetycznej w rolnictwie

https://www.ted.com/talks/pamela_ronald_the_case_for_engineering_our_food/transcript?language=pl

W  zeszycie zapisać temat oraz po 3 argumenty (uzasadnione) za i przeciwko stosowaniu inżynierii genetycznej.

Klasa 1P (31.03)

Temat: Choroby układu ruchu – profilaktyka i leczenie.

Zapoznać się z materiałami:

Film „Choroby i higiena układu ruchu” https://www.youtube.com/watch?v=qrFTwT3VERk

Skan –  Choroby układu ruchu biolgia_choroby_uklad_ruchu

 1. Sporządzić w zeszycie notatkę w postaci tabeli.
Nazwa schorzenia układu ruchu Objawy Profilaktyka

2. Wyjaśnić pojęcie dopingu. Wymienić i krótko scharakteryzować rodzaje dopingu.

 

Klasa 1G (02.04)

Temat: Znaczenie badań nad DNA.

Przeczytać temat w podręczniku str. 110-115

Również udostępniłam wam temat na stronie epodreczniki.pl. Musicie się tam zalogować (loginy i kody zostały wam przekazane – wychowawca lub dyrektor)

 

https://epodreczniki.pl/a/wykorzystanie-badan-dna-w-medycynie/DIAYfkesu

https://epodreczniki.pl/a/wykorzystanie-badan-dna-w-nauce/Di0qHvu8d

 

Tam są obowiązkowo do rozwiązania zadania ćwiczeniowe podsumowujące ten temat. Proszę je rozwiązać (na obu wskazanych stronach).(2)

Zrób notatkę w zeszycie rozwijając zagadnienia:

 1. Znaczenie badań nad DNA w:

a) medycynie

b) systematyce i ewolucjonizmie

c) biotechnologii nowoczesnej

 

Klasa 1P (02.04)

Temat: Tkanki , skóra i aparat ruchu – podsumowanie wiadomości.

Proszę rozwiązać testy on-line (samokontrola) dotyczące następujących treści:

rozdział V tkanki zwierzęce

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/puls-zycia-klasa-1-gimnazjum?chapter_id=542

rozdział I (skóra)  i II (aparat ruchu)

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/puls-zycia-klasa-2-gimnazjum

 

We wtorek będziecie pisali test z tych zagadnień. Proszę powtórzyć materiał i przejrzeć kart pracy dotyczące powtarzanego materiału.

 

Klasa 1P (07.04)

Temat : Sprawdzian wiadomości – tkanki, skóra i układ ruchu.

 

Musisz rozwiązać test dzisiaj obejmujący tkanki budujące ciało człowieka, skórę i układ ruchu.

https://docs.google.com/forms/d/1VHvsfYYOuFluiH9BZwBq2SPL4vPWKwqYGxuNwtKuJFU/edit

 

Klasa 1G (16.04)

 

Temat: Biotechnologia i inżynieria genetyczna – podsumowanie wiadomości.

 

Przeczytaj podsumowanie z podręcznika zamieszczone na końcu rozdziału 2 str. 116-117.

Rozwiąż test z podręcznika str. 118-119

Za tydzień test online z działu 2.

 

Klasa 1P (16.04)

Temat: Rola witamin i nieorganicznych składników pokarmowych.

 

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w udostępnionych materiałach.

skladniki_zywnosci

Wykonaj w zeszycie notatkę, w której zapiszesz:

 1. Podział składników mineralnych ze względu na ich zawartość w organizmie.
 2. Podział witamin ze względu na ich rozpuszczalność.
 3. Rola składników mineralnych i witamin w organizmie człowieka.

Uzupełnij kartę pracy o odeślij na maila do wtorku (21.04.2020) (2)

skladniki_pokarmowe

 

Klasa 1P (21.04)

Temat: Budowa i funkcjonowanie odcinków przewodu pokarmowego.

 

Zapoznać się z materiałami, które udostępniłam.

Wykonać w zeszycie tabelę wg schematu:

Odcinek przewodu pokarmowego Funkcja Przystosowanie odcinka do pełnionej funkcji

Zdjęcie notatki przesłać na maila. (3)

Materiały do przeczytania.

Materiałzolodek zalodek_jelito przewodpokarmowy2 przewodpokarmowy procesyprzewod perystaltyka jelito

 

Klasa 1P (23.04)

Temat: Trawienie i wchłanianie pokarmu.

 

Przeczytaj materiał udostępniony przez mnie, dotyczący tematu na stronie epodręczniki https://moje.epodreczniki.pl/a/D1BTPmBMG

Rozwiąż ćwiczenia, które tam się znajdują.

Zrób notatkę w zeszycie wg schematu:

 1. Trawienie składników pokarmowych
Składniki pokarmowe ulegające trawieniu

Produkty trawienia

Odcinek przewodu pokarmowego

Enzymy trawienne

 

 1. Na czym polega wchłanianie pokarmu, gdzie się odbywa i dokąd trafiają strawione składniki pokarmowe.
 2. Funkcje wątroby.

Klasa 1G (23.04)

Temat: Sprawdzian wiadomości – biotechnologia i inżynieria genetyczna.

 

Rozwiąż test, który znajduje się pod podanym adresem.

https://www.testportal.pl/exam/LoadTestStart.html?t=jvRxJqNR3L3K

Masz czas do przyszłej środy. Potem test będzie niedostępny.

 

Klasa 1P (28.04)

Temat: Racjonalne żywienie i dieta.

 

Zapoznać się z udostępnionymi materiałami i wykonać notatkę w zeszycie. Zdjęcie notatki przesłać na maila.(4)

Notatka powinna zawierać:

 1. Zasady prawidłowego odżywiania (wymienić).
 2. Zaburzenia odżywiania ( wymienić i krótko scharakteryzować).
 3. Obliczyć swoje BMI (zapis obliczeń ma być w zeszycie) i ocenić stan swojego organizmu.piramida_odzywiania zaburzenia_odzywiania

Klasa 1P (30.04)

Temat: Zaburzenia i choroby układu pokarmowego.

Kontynuujemy poprzedni temat.

Poszukaj w dostępnych źródłach i krótko scharakteryzuj 3 najczęściej występujące choroby układu pokarmowego.

Zrób notatkę, w której pojawi się nazwa choroby, przyczyna, objawy i profilaktyka.

 

Klasa 1G (30.04)

Temat: Czym jest różnorodność biologiczna.

Przeczytać temat w podręczniku str. 123-126

Wykonaj w zeszycie notatkę odpowiadając na pytania 1 i 2 str. 126.

 

Klasa 1P (05.05)

Temat: Budowa i funkcje układu oddechowego. Wpływ czynników zewnętrznych na funkcjonowanie układu oddechowego.

Zapoznaj się z udostępnionymi materiałami i zrób notatkę w zeszycie wg schematu:

 1. Budowa układu oddechowego ( wymienić elementy i opisać jak są przystosowane do pełnienia swojej funkcji).
 2. Opisać, jakie zmiany zachodzą w drogach oddechowych i płucach w czasie stanu zapalnego.

 

 1. https://www.youtube.com/watch?v=5gSMcmzQYys
 2. https://www.youtube.com/watch?v=wY9q5w9Lxl4

dyfuzja_pecherzyk pecherzyki_plucne uklad_oddechowy

 

Klasa 1P (07.05)

Temat: Istota procesu oddychania.

Obejrzyj udostępnioną prezentację.

https://slideplayer.pl/slide/10235248/

Wykonaj w zeszycie notatkę odpowiadając na pytania, które są pod koniec prezentacji (wpisz pytanie i odpowiedź).

 

Klasa 1G (07.05)

Temat: Zagrożenia różnorodności biologicznej.

Przeczytaj temat w podręczniku str. 127 – 134.

Wykonaj kartę pracy i odeślij na maila.(3) Postaraj się odpowiedzi wpisywać innym kolorem czcionki np. czerwonym.

zagrozenia-roznorodnosci-biologicznej-karta-pracy

 

Klasa 1P (12.05)

Temat: Choroby układu oddechowego. Profilaktyka i leczenie.

Przeczytaj udostępniony materiał na stronie epodreczniki.pl (musisz się wcześniej zalogować)

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DEE4nvMPm/d4jZYEgB

Zrób notatkę w zeszycie rozwijając następujące punkty:

 1. Higiena układu oddechowego.
 2. Choroby układu oddechowego.
 3. Skutki palenia papierosów.

Rozwiąż na stronie epodreczniki.pl  cztery zadania, które są zamieszczone przy końcu tematu.(5)

 

 

Klasa 1P (14.05)

Temat: Krew – skład i funkcje.

Musisz zalogować (zarejestrować) się na stronie Khan Academy do klasy 1LP

https://pl.khanacademy.org/join/TQ6EV6XR

khan

Masz tam udostępnione materiał , z którym musisz się zapoznać (jest on dostępny do wtorku 19.05)

 1. Składniki krwi –artykuł
 2. Hemoglobina – film

W zeszycie zrobisz notatkę wg schematu:

 1. Funkcje krwi.
 2. Elementy morfotyczne krwi.
 3. W jaki sposób erytrocyty przystosowane są do transportu tlenu w organizmie człowieka?

 

Klasa 1G (14.05)

Temat: Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

Przeczytać temat w podręczniku str. 135 – 140

W zeszycie wykonać notatkę wg schematu:

 1. Motywy ochrony przyrody (wymień i krótko scharakteryzuj).
 2. Opisz 2 różniące się koncepcje ochrony przyrody ( hipoteza Gai i hipoteza Medei).

 

Klasa 1P (19.05)

Temat: Budowa i funkcje układu krwionośnego.

Na stronie Khan Academy masz udostępnione materiały (filmy, dokument tekstowy i qiuzy) związane z tematem lekcji. Musisz je obejrzeć, przeczytać i zrobić 2 quizy. Utworzyłam tam klasę i widzę twoją aktywność. Co zrobić, aby tam pracować masz opisane w temacie z 14 maja.

Zrób notatkę w zeszycie:

 1. Wymień elementy budujące układ krwionośny.
 2. Porównaj naczynia krwionośne ( najlepiej w formie tabeli).
 3. Budowa serca.

 

Klasa 1P (21.05)

Temat: Choroby układu krwionośnego. Profilaktyka.

Na stronie Khan Academy masz udostępnione materiały (filmy) związane z tematem lekcji. Musisz je obejrzeć i zrobić w zeszycie notatkę na temat: nadciśnienia, udaru, zawalu, miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca (wpisz przyczynę, objawy i sposób zapobiegania).

Jak na razie zalogowały się tylko 4 osoby. Aktywność wykazały 2 osoby. Ja widzę ile czasu poświęcacie na pracę z materiałem.

 

Klasa 1G (21.05)

Temat: Sposoby ochrony przyrody.

Przeczytać temat w podręczniku str. 141- 146

Zapisać w zeszycie czym jest:

 1. ochrona indywidualna, gatunkowa, obszarowa
 2. ochrona bierna i czynna
 3. ochrona ścisła i częściowa
 4. ochrona in situ i ex situ.

Wyjaśnić pojęcia restytucja i reintrodukcja.

 

Klasa 1P (26.05)

Temat: Odporność i jej rodzaje.

Na stronie Khan Academy masz udostępnione materiały (filmy) związane z tematem lekcji. Musisz je obejrzeć i zrobić w zeszycie notatkę na temat:

 1. Rodzaje odporności (wymień i krótko scharakteryzuj).
 2. Typy odporności nabytej (wymień i krótko scharakteryzuj).
 3. Rodzaje komórek biorących udział w reakcjach odpornościowych (dokonaj podziału i napisz za co odpowiadają w reakcji odpornościowej).

 

Klasa 1P (28.05)

Temat: Budowa i funkcje układu limfatycznego.

Na stronie Khan Academy masz udostępnione materiały (filmy) związane z tematem lekcji. Musisz je obejrzeć i zrobić w zeszycie notatkę na temat:

 1. Funkcje układu limfatycznego.
 2. Elementy budowy układu limfatycznego.
 3. Rola układu limfatycznego w odporności.

 

Klasa 1G (28.05)

Temat: Ochrona przyrody w Polsce.

Przeczytać temat w podręczniku str. 147 – 159.

Wykonać kartę pracy dotyczącą parków narodowych Polski i odesłać na maila (4).

Parki narodowe Polski

 

 

Klasa 1P (02.06)

Temat: Zaburzenia w funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Zapoznać się z udostępnionym materiałem i zrobić krótką notatkę na wskazany temat.

alergia_nadwrazliwosc HIV

Przypominam, że musicie rozwiązać quiz na Khan Academy z układu krążenia, przynajmniej ten wstępny. On jest na 3, ale musimy mieć wszystko dobrze. Można go robić wielokrotnie i poprawiać wynik. Jak ktoś chce wyższą ocenę to rozwiązuje drugi quiz – średniozaawansowany.

 

Klasa 1P (04.06)

Temat: Podsumowanie wiadomości dotyczących układu krążenia i odpornościowego.

Powtórz materiał dotyczący obu układów.

 

Klasa 1G (04.06)

Temat: Międzynarodowa ochrona przyrody.

Międzynarodowe formy ochrony przyrody

 

 

Klasa 1P (09.06)

Temat: Sprawdzian wiadomości – układ krążenia i odporność.

 

 

 

Klasa 1P (16.06)

Temat: Wydalanie i osmoregulacja. Budowa i funkcjonowanie układu moczowego.

Zapoznaj się z materiałami udostępnionymi na Khan Academy. Rozwiąż quiz dotyczący układu wydalniczego.

 

Klasa 1P (18.06)

Temat: Istota cyklu mocznikowego.

 

Klasa 1G (18.06)

Temat: Charakterystyka Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

 

Klasa 1P (23.06)

Temat: Choroby układu moczowego.

 

Klasa 1P (25.06)

Temat: Podsumowanie wiadomości – układ wydalniczy.

 

Klasa 1G (25.06)

Temat: Ochrona przyrody – podsumowanie wiadomości.