Chemia

Adres e-mail do odesłania zadań i konsultacji:
amakielkowska@gmail.com

Wszystkie informacje i prace robimy w pobranym dokumencie, nanosimy odpowiedzi (wypełniając wybrać czerwony kolor czcionki) i w takiej postaci przesyłamy na adres amakielkowska@gmail.com. Dokument ma mieć nazwę zawierającą tytuł karty pracy, imię i nazwisko, klasę, np.
pH_odczyn_jan_kowalski1P
skladnikizywnosci_jan_kowalski1G
Podobną zawartość należy umieścić w temacie listu.

Prace przyslane po terminie będą miały obniżoną ocenę.

Prac przysłanych po miesiącu nie sprawdzam.

Klasa IG

Wpływ składników żywności na organizm.

Przeczytać temat w podręczniku. Zapoznać się z prezentacją „Czy wiesz co jesz?”

Obejrzeć filmy

Białka: https://www.youtube.com/watch?v=3f0GrTdWyrQ
Skrobia: https://www.youtube.com/watch?v=ThJgt1cx66Y
Tłuszcze: https://www.youtube.com/watch?v=8awlUnJtWeE
Glukoza: https://www.youtube.com/watch?v=Q59VISlJFEw
Próba akroleinowa: https://www.youtube.com/watch?v=PVYd3Y8I_wI

Wykonać kartę pracy i przesłać do 25.03.2020 (1)
Karta pracy – Składniki żywności

 

Klasa IP

Wartość pH – ujęcie jakościowe i ilościowe. Odczyn roztworu.

Informacje na temat i sposób rozwiązywania zadań znajdziecie pod adresami:
https://www.youtube.com/watch?v=Nt75TNeVvik
https://pl.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/ph-poh-and-the-ph-scale

Wykonać kartę pracy i przesłać do 26.03.2020(1)
Karta pracy – pH_odczyn

Klasa IP (26.03)

Temat: pH roztworu w ujęciu ilościowym.

Rozwiązujesz nadal kartę pracy z poprzednich zajęć. Przypominam o terminie oddania. Polecenie oblicz nie jest synonimem wpisz wynik. Brak obliczeń dyskwalifikuje poprawność wykonania zadania.

 

Klasa IG (26.03)

Temat: Fermentacja i inne przemiany żywności.

Przeczytać temat w podręczniku str. 119-128

Zrobić notatkę w zeszycie  wpisując:

 1. Rodzaje fermentacji (poprzeć równaniami reakcji).
 2. Wymienić i krótko scharakteryzować sposoby konserwowania żywności.

 

Klasa IP (31.03)

Temat: Reakcje zobojętniania.

Zapoznaj się z tematem w oparciu o stronę epodreczniki.pl.

https://epodreczniki.pl/a/reakcja-zobojetniania/DhCMjRGSF

Na końcu tematu są do wykonania zadania (9 ćwiczeń). (2) Masz na to czas do czwartku, potem zadania będą niedostępne.

Sporządź w zeszycie notatkę wpisując:

– definicję r. zobojętniania

– skrócony zapis jonowy r. zobojętniania

– zapis cząsteczkowy i jonowy r. zobojętniania kwasu solnego z zasadą magnezową oraz wodorotlenku strontu kwasem chlorowym (VII)

 

Klasa IG (02.04)

Temat: Dodatki do żywności.

 

Przeczytać temat w podręczniku str. 129-133 oraz na stronie

Również udostępniłam wam temat na stronie epodreczniki.pl. Musicie się tam zalogować (loginy i kody zostały wam przekazane – wychowawca lub dyrektor)

https://epodreczniki.pl/a/konserwacja-zywnosci-a-konsekwencje-zdrowotne/DqiED5Brl

Tam są obowiązkowo do rozwiązania zadania ćwiczeniowe podsumowujące ten temat. Proszę je rozwiązać.(2)

 

Zrobić notatkę w zeszycie wymieniając i krótko charakteryzując dodatki do żywności.

 

Klasa IP (02.04)

Temat: Reakcja wytrącania osadu.

 

Informacje dotyczące zagadnienia znajdziesz na stronach:

https://opracowania.pl/opracowania/chemia/reakcje-w-roztworach-wodnych,oid,2188,reakcje-straceniowe

Również udostępniłam wam temat na stronie epodreczniki.pl. Musicie się tam zalogować (loginy i kody zostały wam przekazane – wychowawca lub dyrektor)

https://epodreczniki.pl/a/wytracanie-osadow/Dim0QRsQn

Tam są obowiązkowo do rozwiązania zadania ćwiczeniowe podsumowujące ten temat. Proszę je rozwiązać.(3)

 

Zrób notatkę w zeszycie wpisując:

 1. Definicję reakcji strącania (wytrącania) osadu.
 2. Przykład reakcji strąceniowei – zapis cząsteczkowy, jonowy.

Wykonaj kartę pracy i odeślij na skrzynkę mailową.(4)

Musisz korzystać z tabeli rozpuszczalności.

Karta pracy – reakcje_wytracania_oasdow

tabela_rozpuszczalnosci

 

Klasa IP (07.04)

Temat: Hydroliza soli.

Wiadomości na temat hydrolizy:

https://opracowania.pl/opracowania/chemia/reakcje-w-roztworach-wodnych,oid,2188,hydroliza-soli

https://www.naukowiec.org/wiedza/chemia/hydroliza-soli_1987.html

Doświadczenia  – badanie odczynu roztworów soli

https://www.youtube.com/watch?v=gnIaNUsYQxk

 

Proszę zrobić w zeszycie notatkę według schematu:

 1. Definicja hydrolizy.
 2. Rodzaje soli jakie ulegają hydrolizie (3 rodzaje). Zapisać także jakie sole nie ulegają hydrolizie.
 3. Rodzaje hydrolizy (wymienić i poprzeć każdy rodzaj zapisem równania cząsteczkowego i jonowego; w jonowym podkreślić te jony, które decydują o odczynie roztworu)

 

Tak wykonaną notatkę przesłać w formie zdjęć na maila.(5)

Na przyszłych zajęciach same zadania z hydrolizy.

 

Klasa IG (16.04)

Temat:  Analiza składu żywności.

Korzystając z tematu „Dodatki do żywności” przeanalizuj skład produktów spożywczych i substancji do nich dodawanych. W tym celu wykonaj 2 karty pracy i odeślij na maila do czwartku (23.04.2020).(3)

dodatki-do-zywnosci

dodatki-do-zywnosci

 

Klasa IP (16.04)

Temat: Ćwiczymy pisanie równań reakcji hydrolizy.

Korzystając z informacji, które zapisałeś/-aś w notatce na poprzednich zajęciach uzupełnij kartę pracy i odeślij na maila do wtorku (21.04.2020).(6)

Karta pracy-hydroliza_soli

 

Klasa IP (21.04)

Temat: Odczyn roztworów wodnych – obliczenia.

Korzystając z wiedzy, którą przyswoiłeś na ostatnich lekcjach rozwiąż zadania w zeszycie przedmiotowym. Musisz przepisać treść każdego zadania i pod spodem wpisać obliczenia i sposób rozwiązania zadania.

Zdjęcia rozwiązań zadań przesłać na maila. Termin- 28.04.2020(7)

dysocjacja odczyn

 

Klasa IP (23.04)

Temat: Temat: Odczyn roztworów wodnych – obliczenia.

 

Nadal rozwiązujemy kartę pracy.

Przypominam, że do tej pory niewiele osób oddało karty pracy z chemii. Te, które widziałam i sprawdziłam są do poprawy. Czekam, bo już jest po terminie. Obniżam ocenę, za karty oddane po terminie, a po miesiącu nie sprawdzam.

Strona, na której możecie sprawdzić mocne i słabe kwasy:

https://quizlet.com/29173758/mocne-i-slabe-kwasy-flash-cards/

 

Klasa IG (23.04)

Temat: Żywność – podsumowanie wiadomości.

 

Przeczytać podsumowanie działu na stronie 136.

Rozwiązać przykładowy test z podręcznika str. 137-138

Za tydzień test online z działu „Żywność”.

 

Klasa IP (28.04)

Temat: Reakcje w roztworach wodnych – powtórzenie.

 

Zapoznaj się z kryteriami sukcesu z działu.

KS_rakcje_roztwory_wodne

Wszystkie wiadomości z przykładowymi zadaniami i pytaniami zostały zebrane w poniższym dokumencie. Zapoznaj się.

powtorzenie_materialu_do_sprawdzianu_-_reakcje_w_roztworach_wodnych

We czwartek sprawdzian z działu.

Nadal nie mam waszych kart pracy z chemii. W dzienniku pojawią się oceny ndst. Przypominam, że po miesiącu oczekiwania nie sprawdzam pracy.

 

Klasa IP (30.04)

Temat: Sprawdzian wiadomości – reakcje w roztworach wodnych.

Masz do rozwiązania test zawierający 22 pytania. MUSISZ korzystać z tabeli rozpuszczalności, kalkulatora i strony internetowej, na której znajdują się do kopiowania indeksy dolne, górne i strzałki. Mniej więcej w połowie strony są umieszczone. Jeżeli z niej nie korzystałeś/-aś to najpierw wypróbuj, w jaki sposób kopiuje się poszczególne znaki.

https://pl.piliapp.com/symbol/?fbclid=IwAR0hJuf3-QYCKSpRpmV92HSQBCO40ZNXDi6_qqFHK3NMcGD5_kEEf50QsBM

Masz tylko 1 podejście do testu, czas – 45 minut. Test będzie aktywny do wtorku (23.00). Nie musisz go dzisiaj rozwiązywać.

Link do testu: https://www.testportal.pl/test.html?t=n2vWxD7MaTfS

 

Klasa IG (30.04)

Temat: Sprawdzian wiadomości – Żywność.

Masz do rozwiązania test składający się z 20 pytań. Będzie on aktywny do środy (23.00). Masz tylko 1 podejście do testu i czas na każde zadanie 2 minuty.

Link do testu: https://www.testportal.pl/test.html?t=g6L2ybMJRHpB

 

 

Klasa IP (05.05)

Temat: Klasyfikacja związków w chemii nieorganicznej.

 

Przeczytać udostępniony materiał. W zeszycie wykonać mapę myśli do dzisiejszego tematu.

Klasyfikacja zwi±zków nieorganicznych

 

Klasa IP (07.05)

Temat: Tlenki – otrzymywanie i właściwości.

Zapoznaj się z udostępnionym materiałem. Znajduje się tam charakterystyka wszystkich związków nieorganicznych. Macie zapoznać się tylko z tlenkami (zaznaczyłam hasła, które was obowiązują żółtym kolorem tła).

klasyfikacja zw nieorg_tlenki

Zrób notatkę w zeszycie wpisując:

 1. Właściwości tlenków.
 2. Podział tlenków.

Pamiętaj, że treści musisz poprzeć przykładami reakcji chemicznych.

 

Klasa IG (07.05)

Temat: Rodzaje substancji leczniczych.

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 141-144

Zrób notatkę w zeszycie wg schematu:

1. Podział substancji leczniczych:

2. Definicja substancji leczniczych i leku.

a) ze względu na działanie

b) ze względu na metodę otrzymywania.

3. Wyjaśnij, w jaki sposób działają:

a) leki na nadkwasotę

b) leki na dolegliwości żołądkowe

c) leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

Zrobić zdjęcia notatki i WYSŁAĆ na maila.(4)

 

Klasa IP (12.05)

Temat: Charakterystyka wodorków.

Zapoznać się z udostępnionym materiałem (pierwsza strona jest pusta).

wodorki

Zrób notatkę w zeszycie (pamiętaj o zapisywaniu przykładów i równań reakcji):

 1. Definicja i wzór ogólny wodorków.
 2. Nazewnictwo wodorków.
 3. Otrzymywanie wodorków.
 4. Podział wodorków.

 

Klasa IP (14.05)

Temat: Charakterystyka wodorotlenków.

Zapoznać się z udostępnionym materiałem i wykonać notatkę wg schematu (popierać informacje zapisem równań chemicznych):

 1. Definicja i wzór ogólny wodorotlenków.
 2. Nazewnictwo wodorotlenków.
 3. Otrzymywanie wodorotlenków.
 4. Podział wodorotlenków.

WODOROTLENKI (pierwsza strona jest pusta)

 

Klasa IG (14.05)

Temat: Dawka lecznicza i dawka toksyczna.

Przeczytać temat w podręczniku str. 145 – 150.

W zeszycie wykonać notatkę wg schematu:

 1. Rodzaje dawek (wymienić i scharakteryzować).
 2. Sposoby podania leku (wymienić).

 

Klasa IP (19.05)

Temat: Kwasy.

Obejrzyj prezentację dotyczącą kwasów i zrób notatkę w zeszycie:

 1. Definicja i wzór ogólny kwasów.
 2. Nazewnictwo kwasów ( wpisz wzory i nazwy kwasów, których nie było w SP).
 3. Otrzymywanie kwasów (poprzyj reakcjami).
 4. Właściwości kwasów (poprzyj reakcjami).

4_kwasy_kl_1_bbg

Rozwiąż na stronie Khan Academy udostępniony quiz dotyczący mocy kwasów. (wcześniej musisz mieć konto, jak to zrobić wpisałam w biologii 14.05).

 

Klasa IP (21.05)

Temat: Tlenki, wodorki, wodorotlenki i kwasy – rozwiązywanie zadań.

Rozwiąż kartę pracy i odeślij na maila.(8)

karta_pracy_zw_nieorganiczne

 

Klasa IG (21.05)

Temat: Substancje uzależniające.

Przeczytaj temat w podręczniku str. 151 – 157.

Rozwiąż krótki test podsumowujący dział „Leki” i odeślij na maila.(5)

leki-podsumowanie-dzialu

 

Klasa IP (26.05)

Temat: Charakterystyka soli.

Zapoznaj się z udostępnionym dokumentem i zrób notatkę w zeszycie.

 1. Definicja i wzór ogólny soli.
 2. Metody otrzymywania soli (poprzyj równaniami reakcji chemicznych).
 3. Podział soli.

SOLE

 

Klasa IP (28.05)

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących soli.

Rozwiąż kartę pracy i odeślij na maila.(9)

Zadania_sole

 

Klasa IG (28.05)

Temat: Rodzaje tworzyw sztucznych.

Przeczytać temat w podręczniku str. 163-171.

Zrobić notatkę w zeszycie:

 1. Definicja tworzywa sztucznego i polimeru.
 2. Rodzaje polimerów (wymień).
 3. Podział tworzyw sztucznych ze względu na możliwość przetwarzania w wysokiej temperaturze.

 

Klasa IP (02.06)

Temat: Zadania obliczeniowe dotyczące soli.

Czekam na zaległe karty pracy m.in. z soli.

 

Klasa IP (04.06)

Temat: Związki nieorganiczne – podsumowanie wiadomości.

Powtórzyć materiał z działu.

 

 

Klasa IG (04.06)

Temat: Rodzaje opakowań.

Przeczytać temat w podręczniku. Poszukać w swoim otoczeniu określonych rodzajów opakowań.

 

 

Klasa IP (09.06)

Temat: Sprawdzian wiadomości – związki nieorganiczne.

 

Klasa IP (16.06)

Temat: Właściwości fizyczne i chemiczne metali.

 

Klasa IP (18.06)

Temat: Reakcje metali z tlenem i kwasami.

 

Klasa IG (18.06)

Temat: Włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne.

 

Klasa IP (23.06)

Temat: Właściwości fizyczne i chemiczne niemetali.

 

Klasa IP (25.06)

Temat: Podsumowanie wiadomości o metalach i niemetalach.

 

Klasa IG(25.06)

Temat: Odzież i opakowania – podsumowanie wiadomości.