Edukacja dla bezpieczeństwa

Adres e-mail do odesłania zadań i konsultacji:
ewa-gon@wp.pl

 

 Bezpieczne wakacje

 

2.06.2020 r.

Klasa 1 P

Temat: Choroby cywilizacyjne i problemy zdrowia psychicznego.

https://portal.abczdrowie.pl/choroby-cywilizacyjne

Klasa 1 G

 

26.05.2020r.

Klasa 1 P i 1 G

W celu utrwalenia wiadomości, proszę zapoznać się z prezentacją:

https://slideplayer.pl/slide/10273601/

19.05.2020r.

Klasa 1 P

Temat: Zasady zdrowego stylu życia. C.D.

Na podstawie podręcznika i wiadomości wyszukanych w internecie odpowiedz na następujące pytanie:

Jakie są skutki zachowań ryzykownych oraz zaniedbywania zachowań prozdrowotnych?

Klasa 1 G

Temat: Wojna i konwencjonalne środki rażenia.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku (ten sam co tydzień temu).

Wyszukaj w internecie wiadomości na temat najnowszych środków rażenia.

12.05.2020r.

Klasa 1 P

Temat: Zasady zdrowego stylu życia.

Proszę zapoznać się z tematem lekcji w podręczniku.

Zadanie.

Na podstawie wiadomości z podręcznika (można skorzystać z internetu) odpowiedz na następujące pytania:

  1. Jakie czynniki mają wpływ na zdrowie?
  2. Jakie znasz przykłady zachowań prozdrowotnych i zachowań ryzykownych? Podaj po pięć przykładów.

Klasa 1 G

Temat: Zagrożenia występujące podczas wojny.

Proszę zapoznać się z tematem lekcji w podręczniku.

Na podstawie wiadomości z podręcznika (można skorzystać z internetu) odpowiedz na następujące pytania:

  1. Wymień środki rażenia.
  2. Scharakteryzuj broń konwencjonalną.
  3. Scharakteryzuj broń elektroniczną, precyzyjną i nowe środki rażenia.

 

 

28.04.2020r

klasa 1 P

Temat: Powtórzenie utrwalenie wiadomości – system obronny państwa.

Sprawdź, czy potrafisz!

https://iv.pl/image/GtAls6B

EDB

 

Klasa 1 G

Temat: Zagrożenia terrorystyczne.

Proszę zapoznać się z tematem lekcji w podręczniku.

Zadanie: Wymień miejsca potencjalnych ataków. Uzasadnij, dlaczego te miejsca są tak niebezpieczne.

Odpowiedź proszę wysłać na maila.

 

 

Zadanie do 27.04.202 r.

Klasa 1 P:

 

Temat: Obrona cywilna.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku.

Zadanie:

Wymień zadania obrony cywilnej. Odpowiedzi proszę przesłać na maila.

 

Klasa 1 G:

Temat: Psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku.

Zadanie:

Opisz, jak reagują na sytuację kryzysową pojedyncze osoby, a jak grupy ludzi.

Opisz reakcje ludzi na strach.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila.

 

Zadanie na tydzień 6.04 – 8.04.2020r.

Klasa 1 G:

Temat: Ewakuacja poszkodowanych.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku oraz materiałem poniżej:

Zadanie:
Jakich zasad należy przestrzegać podczas podnoszenia i odciągania poszkodowanych z zagrożonego miejsca?

 

Klasa 1 P

Temat: Ochrona ludności dóbr kultury.

 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku oraz ze stroną internetową:
https://www.ock.gov.pl/ (informacje dotyczące obrony cywilnej kraju)
Zadanie:

Omów sposoby ochrony dóbr kultury.

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie na tydzień: 30.30 – 3.04.2020r.

Klasa 1 g:
Temat: Katastrofy, awarie techniczne, klęski żywiołowe.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku i odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Co to są katastrofy naturalne? Scharakteryzuj dwie wybrane.

2. Wyjaśnij, jak należy zachować się podczas burzy.

 

Klasa 1 p:

Temat: Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku oraz obejrzeć film:

Zadanie: Wymień rodzaje sił zbrojnych i ich główna zadania.

Przydatne strony:

www.mon.gov.pl

www.wojsko-polskie.pl

www.terytorialsi.wp.mil.pl

Zadanie na tydzień 22.03-27.03. 2020r.

Klasa 1 g:

Temat: Ostrzeganie i alarmowanie.

Należy zapoznać z materiałem w podręczniku i odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Wyjaśnij różnicę między alarmowaniem a ostrzeganiem.
2. Wymień urządzenia, jakie można wykorzystać w celu ostrzeżenia ludności o zagrożeniu.
3. Opisz, jak postąpisz po usłyszeniu alarmu pożarowego w szkole.
Klasa 1 p:
Temat: Bezpieczeństwo państwa.

Należy zapoznać z materiałem w podręczniku i odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Wymień kompetencje wojewody w zakresie obronności.
2. Wymień kilka przykładów świadczeń na rzecz obronności.

P.S. Jeżeli ktoś nie ma podręcznika, proszę napisać, to zrobię zdjęcie i wyślę.

 

 

 

 

Zadania w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa na tydzień 16.03 – 20.03.2020 r:
Jak odróżniać wiarygodne informacje o koronawirusie od fakenewsów oraz podstawowe zasady bezpiecznego zachowania podczas epidemii.
Koronawirus zarażony fake newsem – jak w dobie pandemii uchronić się przed fałszywymi informacjami?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?

Należy Zapoznać się w w/w materiałami.

Praca dla ucznia:
Należy odpowiedzieć na następujące pytania na w/w skrzynkę mailową:
1. Na kogo nakładana jest kwarantanna?
2. Przez kogo jest nakładana?
3. Na jaki czas jest nakładana?
4. Czego nie robić podczas kwarantanny?
5. Co robić podczas kwarantanny?