Geografia

Adres e-mail do odesłania zadań i konsultacji:  joannaja5@o2.pl

Geografia dla klas 19.10.2020.

GEOGRAFIA 19.10.2020 1T

GEOGRAFIA 19.10.2020 2G

GEOGRAFIA 19.10.2020 2P

GEOGRAFIA 19.10.2020 3T

GEOGRAFIA 19.10.2020 4T

Geografia dla klas 21.10.2020.

GEOGRAFIA 21.10.2020 1T

GEOGRAFIA 21.10.2020 2G

GEOGRAFIA 21.10.2020 3T

GEOGRAFIA 21.10.2020 4T

W poniedziałek 26.10.2020. postaram się zaplanować niektóre lekcje on-line na platformie Teams, proszę w niedzielę sprawdzić kalendarz.