Historia

Adres poczty e-mail do odsyłania wykonanych zadań i kart odpowiedzi oraz konsultacji:
pracedomoweh@wp.pl

Klasy I G

Poniżej zadania z historii dla klasy pierwszej (karty pracy i karty odpowiedzi). Uczniowie na podstawie podręcznika wykonują zadania z kart pracy. Tematy są takie jak tytuły kart. Wypełnione karty odpowiedzi uczniowie powinni przesłać na podany adres  do poniedziałku 23 marca (włącznie).

IG – Polityka zagraniczna II RP – karta pracy
IG – Polityka zagraniczna II RP – karta odp. do karty pracy

I G – Polska w przededniu II wojny światowej
I G wyjasnienie

I G historia II RP – podsumowanie
I G historia – informacja

6.V
I G – historia
I G historia – Kampania polskaI G – historia – 18V

1. VI
I G – historia -Wojna poza Europą
I G historia i WoS – informacje
I G – historia – Droga do zwycięstwa

Klasy I P

Poniżej zadania z historii dla klasy pierwszej (karty pracy i karty odpowiedzi). Uczniowie na podstawie podręcznika wykonują zadania z kart pracy. Tematy są takie jak tytuły kart. Wypełnione karty odpowiedzi uczniowie powinni przesłać na podany adres  do poniedziałku 23 marca (włącznie).

IP – Początki Cesarstwa Rzymskiego
IP – Początki Cesarstwa Rzymskiego – karta odp. do karty pracy

I P – Imperium rzymskie i osiągnięcia Rzymian
I P wyjasnienie

Narodziny chrześcijaństwa i upadek cesarstwa…

6.V
I P – historia – Karta powtórzeniowa
I P historia – wyjaśnienie

18. V
I P historia i WoS

1. VI
I P – informacje
Czasy Ottonów
Imperium Karola Wlk – Uporządkuj

Klasa II

Wypełnione karty odpowiedzi uczniowie powinni przesłać na podany adres  do poniedziałku 23 marca (włącznie)

IIT – Ostatni król Rzeczypospolitej

II T – Przyczyny upadku Polski w XVIII w.

6.V
II T – HiS

18.V
II T HiS

II T HiS-2-VI

Klasa III

Wypełnione karty odpowiedzi uczniowie powinni przesłać na podany adres  do poniedziałku 23 marca (włącznie)

III T – Piśmiennictwo kształtuje polski język

Język, komunikacja… Powtórzenie.

6.V
III T – HiS

18.V
III T HiS

Klasa IV

Wypełnione karty odpowiedzi uczniowie powinni przesłać na podany adres  do poniedziałku 23 marca (włącznie)

IVT – Wojna a prawo międzynarodowe

IV T – HiS (Jest to zadanie dla chętnych, termin oddania upływa 15 kwietnia)