Język angielski

 

Adres e-mail do odesłania zadań oraz konsultacji:
lukaszprochor@gmail.com

Zadania z języka angielskiego zostały wysłane do uczniów bezpośrednio przez nauczyciela tego przedmiotu, można je też pobrać poniżej

Klasa IG

1G March week 1

1G March week 2

1G March week 3

1G April week 1

All classes Black Friday, April week 2

1G April week 3

 

All classes negativity at work, April week 4

 

All classes Love is in the air, May week 1

 

Classes 1G and 1P online lesson – Monday 11 a.m., May week 2 / 0 okres warunkowy (do poćwiczenia)

Online lesson Tuesday 11 a.m, May week 3 / Notatki – idiomy

Online lesson Wednesday 11 a.m, May week 4 / Idiomy – skin

Online lesson Monday 11 a.m, June week 1 / Idiomy – pogoda

Online lesson Monday 11 a.m, June week 2

Online lesson Monday 11 a.m, June week 3

 

Klasa IP

1P March week 1

1P March week 2

1P March week 3

1P April week 1

All classes Black Friday, April week 2

1P April week 3

 

All classes negativity at work, April week 4

 

All classes Love is in the air, May week 1

 

Classes 1G and 1P online lesson – Monday 11 a.m., May week 2 / 0 okres warunkowy (do poćwiczenia)

Online lesson Monday 11 a.m, May week 3 / Notatki – idiomy

Online lesson Tuesday 11 a.m, May week 4 / Idiomy – skin

Online lesson Tuesday 11 a.m, June week 1 / Idiomy – pogoda

Online lesson Monday 12 o’clock, June week 2

Online lesson Monday 12 o’clock, June week 3

 

Klasa II

kl.2 March week 1

kl.2 March week 2

2 March week 3

2 April week 1

All classes Black Friday, April week 2

2 April week 3

 

All classes negativity at work, April week 4

 

All classes Love is in the air, May week 1

 

Class 2 online lesson – Tuesday 11 a.m., May week 2

Notatki okresy warunkowe

III okres warunkowy – ćwiczenie

Online lesson Tuesday 12 o’clock, May week 3

Online lesson Wednesday 12 o’clock, May week 4

Online lesson Tuesday 12 o’clock, June week 1

Online lesson Monday 1 p.m. June week 2

Online lesson Monday 1 p.m. June week 3

 

Klasa III

kl.3 March week 1

kl.3 March week 2

3 March week 3

3 April week 1

All classes Black Friday, April week 2

3 April week 3

 

All classes negativity at work, April week 4

 

All classes Love is in the air, May week 1

 

Class 3 online lesson – Wednesday 11 a.m., May week 2

Online lesson Wednesday 11 a.m, May week 3

Online lesson Monday 11 a.m, May week 4 // Save the planet, May week 4

 

 

 

Klasa IV

kl.4 March week 1

kl.4 March week 2

4 March week 3

4 March week 3 B (dla chętnych)

4 April week 1

All classes Black Friday, April week 2

4 April week 3