Język polski

Adres e-mail do odesłania zadań i konsultacji:
kawrobl@wp.pl

Od 3 listopada wszystkie materiały i zadania z języka polskiego  będę umieszczać na M.Teams. Jeśli ktoś z Was nie ma możliwości korzystania z tej platformy, proszę o informację. 

Klasa I

kl. I (21 X)

kl. I (22 X)

kl. I (23. X)

kl.I (28 X)

kl. I (29 X)

kl. I (30. X)

Klasa II G

kl.II G (20.X)

kl. II G (22 X)

kl. II G (27. X) Materiały i zadanie umieściłam również na M.Teams

kl. II G (29 X)

Klasa II P

kl. II P (20. X)

kl. II P(23 X)

kl. II P (27 X) Temat i zadanie znajduje się również na M.Teams

kl.II P (30X)

 

Klasa III

kl. III (20 X)

kl. III (22 X)

kl. III (27 X) Dotychczasowe tematy i zadania znajdują się również w Notatniku zajęć na M. Teams

kl. III (29 X)

Klasa IV

kl. IV (21 X)

kl. IV (23 X)

kl. IV (28.X)

kl. IV (30. X)