Język polski

Adres e-mail do odesłania zadań i konsultacji:
kawrobl@wp.pl

Klasa I G

Zdalne nauczanie – język polski kl. I G

Zdalne nauczanie – j.polski, kl. I G (30 III- 3 IV)

j. polski, kl. I G (6-10 IV)

j. polski, kl I G (15 IV)

j. polski, kl. I G (20 IV)

j. polski, kl. I G (22 IV)

j. polski, kl. I G (27 IV)

j.polski, kl. I G (29. 04. )

j.polski, kl. I G (4 V)

j. polski, kl. I G (6 V)

j.polski, kl. I G (11 V)

j.polski, kl. I G (13 V)

j.polski, kl. I G (18 V)

j.polski, kl. I G ( 20 V)

j.polski, kl. I G (25 V)

j.polski, kl. I G (27 V)

j.polski, kl. I G (1 VI)

j.polski, kl. I G (3 VI)

j.polski, kl. I G (8 VI)

j.polski, kl. I G (10 VI)

j.polski, kl. I G (15 VI)

j.polski, kl. I G (17 VI)

j.polski, kl. I G (22 VI)

j.polski, kl. I G (24 VI)

Klasa I P

Zdalne nauczanie – język polski kl. I P

zdalne nauczanie-j.polski kl. I P (27 III)

zdalne nauczanie -j. polski, kl. I P (30 III, 1 IV)

j. polski, kl. IP (3 IV)

j. polski, kl. I P (6 – 10 IV)

j. polski, kl. I P (15 IV)

j. polski, kl. I P (20 IV)

j. polski, kl. I P (22 IV

j. polski, kl. I P (24 IV)

j. polski, kl. IP (27 IV)

j. polski, kl.I P (29 IV)

j. polski, kl.I P (4 V)

j.polski, kl.I P (6 V)

j.polski, kl. I P (8 V)

j.polski, kl.I P (11 V)

j. polski, kl. I P (13 V))

j.polski, kl. I P (15 V)

kl.I P (18.05.)

j.polski, kl.I P (20 V)

j.polski, kl. I P (22 V)

j.polski, kl. I P (25 V)

j.polski, kl. I P (27 V)

j.polski, kl. I P (29 V)

j.polski, kl. I P (1 VI)

j.polski, kl. I P (3 VI)

j.polski, kl. I P (5 VI)

j.polski, kl. I P (8 VI)

j.polski, kl. I P (10 VI)

j.polski, kl. I P (15 VI)

j.polski, kl. I P (17 VI)

j.polski, kl. I P (19 VI)

j.polski, l. I P (22 VI)

j.polski, kl. I P (24 VI)

 

Klasa II

Język polski – zadania dla klasy II

Tydzień 30.03 do 3.04.2020

j. polski, kl. II (6-10 IV)

j. polski, kl. II (16 IV)

j. polski, kl. II (21IV)

j. polski, kl. II (23 IV)

j. polski, kl. II (28 IV)

j.polski, kl. II (30 IV)

j.polski, kl.II (5 V)

j.polski, kl II (7 V)

j.polski, kl. II (12 V)

j.polski, kl. II (14 V)

j.polski, kl.II (19 V)

j.polski, kl. II (21 V)

j.polski, kl. II (26 V)

j.polski, kl. II (28 V)

j.polski, kl. II (2 VI)

j.polski, kl. II (4 VI)

j.polski,kl. II (9 VI)

j.polski, kl. II (16 VI)

j.polski, kl. II (18 VI)

j.polski, kl. II (23 VI)

j.polski, kl.II (25 VI)

Klasa III

Język polski – zadania dla klasy III

zdalne nauczanie- j.polski, kl. III (30 III-3 IV)

j. polski, kl. III (6- 10 IV)

j. polski, kl. III (20 IV)

j.polski, kl.III (21 IV)

j. polski, kl.III (27 IV)

j. polski, kl. III (28 IV)

j. polski, kl. III (4 V)

j.polski, kl. III (05. V)

j.polski, kl. III (7 V)

j.polski, kl.III (12 V)

kl. III, 12 V

j.polski, kl. III (14 V)

j.polski, kl. III (19 V)

j.polski, kl.III (21 V)

j.polski, kl. III (26 V)

Klasa IV

Język polski – klasa IV

zdalne nauczanie-j. polski, kl.IV (30III-3 IV)

j. polski, kl. IV (7 IV)

j. polski, kl. IV (9 IV)

j. polski, kl. IV (16 IV)

j. polski, kl. IV (21 IV)

j. polski, kl. IV (23 IV)