Matematyka – klasy I oraz III

Zmienił się e-mail. Aktualny to

1pg3matma@gmail.com

Klasy I

Przypomnij własności funkcji oraz ich odczytywanie na podstawie wykresu funkcji (zeszyt przedmiotowy, podręcznik). Następnie w zeszycie przedmiotowym rozwiąż wszystkie zadania z podanych niżej stron internetowych

 

Klasa III

Do 25 marca przypominamy, powtarzamy i utrwalamy materiał dotyczący kombinatoryki. Oprócz podręcznika i zeszytu pomogą w tym informacje i zadania zawarte na stronach:

Reguła mnożenia, reguła dodawania

Kombinatoryka na szaloneliczby.pl

Kombinatoryka na e-zadania.pl

Kombinatoryka na matematyka.pisz.pl

Należy rozwiązać w zeszycie przedmiotowym wszystkie zadania z trzech podanych ostatnich stron internetowych.

Do klas pierwszych i klasy trzeciej – wyślijcie na podany adres, proszę, do jutra (26.03.), do godziny trzynastej zdjęcia prac z poprzednich dni (od umieszczenia na stronie do dziś).

Od jutra do końca tygodnia realizujemy nowe tematy z podstawy programowej. Wszystkie ćwiczenia, zadania czy testy ze stron internetowych należy rozwiązywać w zeszycie przedmiotowym chyba, że będzie wyraźne, inne moje polecenie:
Klasa IP
Temat: Wektory w układzie współrzędnych. (Podręcznik str 182-184)
Należy rozwiązać wszystkie 6 ćwiczeń ze stron 182-184.
Temat: Ćwiczenia dotyczące wektorów.
Należy rozwiązać zadania 1 i 2 ze str 184 po dwa podpunkty oraz zadania 3,4,5 ze str 184 całe.
Temat: Przesuwanie wykresu o wektor. (Podręcznik str 185)
Należy rozwiązać ćwiczenia 1 i 2 ze str 185.
Zajrzyj na stronę:
https://epodreczniki.pl/a/przesuniecie-wykresow-funkcji/D1AOPxLRq

Klasa IG
Temat: Inne przekształcenia wykresu funkcji. (podręcznik str 183-184)
Należy rozwiązać ćwiczenie 1, 2a, 2b ze strony 183 oraz ćwiczenie 3 ze strony 184.
Temat: Ćwiczenia w szkicowaniu przekształconych wykresów funkcji.
Należy rozwiązać zadania 2 i 5 ze strony 185.

Klasa III
Temat:  Zdarzenia losowe. (Podręcznik str 33 – 35)
Zajrzyj na stronę:
https://epodreczniki.pl/b/jak-grac-zeby-wygrac—wprowadzenie-do-rachunku-prawdopodobienstwa/PVmreoK6
Temat: Zdarzenia losowe – rozwiązywanie zadań.
Należy rozwiązać zadania 1, 2, 3 ze str 35.

UWAGA!!! ZMIANA ADRESU E-MAIL!!!

MÓJ SŁUŻBOWY E-MAIL TO:

1pg3matma@gmail.com

 

Klasy pierwsze i klasa trzecia – do poniedziałku 30 marca 2020 r , do godziny trzynastej należy wysłać na mój adres służbowy (1pg3matma@gmail.pl) zdjęcia rozwiązanych w zeszycie zadań do tematów zamieszczonych w środę 25.03.

WAŻNE

Od wtorku 31.03. kolejne tematy będą numerowane, licząc od wznowienia realizacji podstawy programowej. Czyli klasa IP zacznie od tematu nr 4 (w tym tygodniu były już 3 tematy), klasa IG – od tematu nr 3 i klasa III od tematu nr 3. Tematów każdego tygodnia będzie tyle, ile dana klasa ma w tygodniu lekcji. Będę je podawać w poniedziałek na cały tydzień. Będzie więc możliwość zaplanowania sobie pracy. Jednak aby była ona systematyczna wymagane materiały trzeba będzie wysyłać na mój nowy adres e-mailowy w środy, piątki i poniedziałki do godziny trzynastej. Każdy poniedziałek stanowić będzie podsumowanie całego tygodnia. Za systematyczność i wykonywanie wszystkich poleceń będą oceny. O innych formach oceniania (o ile będą) poinformuję w późniejszym czasie. Gdyby ktoś miał pytania do mnie to proszę o maile od poniedziałku do piątku do godziny trzynastej również z informacją na jaki adres wysłać odpowiedź. Życzę powodzenia, cierpliwości i wytrwałości w tej nowej, dla nas wszystkich, sytuacji.

Klasa IP

Klasa IG

Klasa III

Od 6.04 tematy i zadania z matematyki dla klas IP, IG, III zostały wysłane bezpośrednio do uczniów. Oto te materiały:

Klasa IP 7.04

Klasa IG 7i8.04

Klasa III 7i8.04