Matematyka – klasy II oraz IV

Adres e-mail do odesłania zadań i konsultacji:
1pg3matma@gmail.com

rok 2021

Tydzień 26 stycznia – 29 stycznia

klasa II G

26 stycznia

Temat: Równania wielomianowe. Wzór Cardano.

Zapoznaj się z tematem z podręcznika (str. 44). Możesz spróbować swoich sił rozwiązując zadania (niekoniecznie wszystkie) jednak nie musisz wysyłać rozwiązań.

27 stycznia

Temat: Pierwiastki wielokrotne.

Po przeanalizowaniu przykładu 1/45, przykładu 2/45 i zapoznaniu się z definicją pierwiastka k-krotnego zapisz tę definicję pod tematem a następnie rozwiąż ćw.1a,b/45.

28 stycznia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Pierwiastki wielokrotne wielomianu – ćwiczenia.

Wykonaj ćw.2/45.

Zapoznaj się z przykładem 3/46 i z twierdzeniem ze strony 46. Zapisz pod ćwiczeniem to twierdzenie. Wzorując się na przykładzie 3/46 wykonaj ćwiczenie 3a/46 a korzystając z twierdzenia (str 46) wykonaj ćwiczenie 4/46.

29 stycznia

Temat: Wykres wielomianu.

Zapoznaj się z przykładami wykresów wielomianów ze strony 48 podręcznika. Prześledź przykłady 1 i 2 ze strony 49.

klasa II P

26 stycznia

Temat: Mnożenie wielomianów.

Zapoznaj się z przykładem 1/60, z twierdzeniem o stopniu iloczynu wielomianów (str. 60), zapisz to twierdzenie pod tematem a następnie uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj przykład 2/60. Aby poćwiczyć mnożenie wielomianów wykonaj ćwiczenie 1/60 i ćwiczenie 2/61.

Temat: Ćwiczenia dotyczące mnożenia wielomianów.

Zapoznaj się z przykładem 3/61. Zrób ćwiczenie 3/61.

27 stycznia

Temat: Wzory skróconego mnożenia.

Zapoznaj się z twierdzeniami ze str.64,65 i 66 z podręcznika. Zapisz te twierdzenia pod tematem. Aby poćwiczyć możesz wykonać ćwiczenia 2 i 5 ze stron 64-65.

29 stycznia

Temat: Trójkąt Pascala.

Wykonaj ćwiczenie 5/56.

Zapoznaj się z zagadnieniem ze strony 68. Możesz spróbować swoich sił rozwiązując zadania ze strony 68 (niekoniecznie wszystkie) jednak rozwiązań nie musisz wysyłać.

klasa IV

26 stycznia

Temat: Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych.

Przykładowe zadania to 9, 10, 12, 13 ze strony 239.

27 stycznia

Temat: Rozwiązywanie układów równań, z których przynajmniej jedno jest kwadratowe.

Przykładowe zadania to 11/239, 31/241.

28 stycznia

Temat: Wzory Viete’a.

Przypomnij wzory Viete’a – strona 241. Przykładowe zadania to 32, 33/241.

29 stycznia

Temat: Zadania z treścią dotyczące funkcji kwadratowej (w tym zadania optymalizacyjne).

Przykładowe zadania to 39, 43a/242.

Klasa IV – godzina wychowawcza 26.01.

Temat: Pasja a sukces zawodowy.

Tydzień 19 stycznia – 22 stycznia

klasa II G

19 stycznia

Temat: Pierwiastki całkowite wielomianu.

Z podręcznika (strona 40) zapoznaj się z twierdzeniem o pierwiastkach całkowitych wielomianu oraz z dowodem tego twierdzenia. Samo twierdzenie zapisz pod tematem. Prześledź przykład 1/40 i wykonaj ćwiczenie 1/40.

20 stycznia

Temat: Rozwiązywanie równań wielomianowych z wykorzystaniem twierdzenia o pierwiastkach całkowitych wielomianu.

Po przeanalizowaniu przykładu 2/41 rozwiąż ćw.2a,b/41.

21 stycznia

Temat: Rozwiązywanie równań wielomianowych z wykorzystaniem twierdzenia o pierwiastkach całkowitych wielomianu – cd.

Wykonaj ćw.3a,b/41.

Temat: Pierwiastki całkowite wielomianu

Z podręcznika (strona 42) zapoznaj się z twierdzeniem o pierwiastkach wymiernych wielomianu i zapisz to twierdzenie pod tematem lekcji. Następnie wykonaj ćwiczenie 4/42.

22 stycznia

Temat: Rozwiązywanie równań wielomianowych z wykorzystaniem twierdzenia o pierwiastkach wymiernych wielomianu.

Wykonaj ćwiczenie 5a,b/42.

Jak zwykle czekam na wasze prace każdego dnia tygodnia. Nie zwlekajcie. Przypominam, że biorę pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa II P

19 stycznia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Stopień i współczynniki wielomianu.

Zapoznaj się ze wstępem do nowego działu „Wielomiany” na stronie 51 podręcznika. Pod tematem lekcji zapisz definicję jednomianu (str. 52 podręcznika) i wykonaj ćwiczenie 1/52. Następnie zapisz definicję wielomianu (str.52 podręcznika) i wykonaj ćw.2/53. W dalszej kolejności zapoznaj się z przykładami 1 i 2 ze strony 53 podręcznika i zrób ćwiczenia 3 i 4 ze strony 53 oraz ćw. 5a/53, ćw. 6a/53.

20 stycznia

Temat: Dodawanie i odejmowanie wielomianów.

Pracujesz z podręcznikiem. Uważnie prześledź przykłady 1 i 2 ze strony 55 oraz przykłady 3 i 4 ze strony 56. Wykonaj ćw. 1/55 i ćw. 4/56

22 stycznia

Temat: Dodawanie i odejmowanie wielomianów – ćwiczenia.

Wykonaj ćwiczenie 5/56.

Zapoznaj się z zagadnieniem: „Wielomiany wielu zmiennych” ze strony 57. Zwróć uwagę na przykłady 5 i 6/57.

Jak zwykle czekam na wasze prace każdego dnia. Przypominam, że biorę pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa IV

Uwaga! Kontynuujemy powtarzanie wiadomości do matury z matematyki.

19 stycznia

Temat: Funkcje i funkcja liniowa – cd powtórzenia wiadomości.

Przypomnij najważniejsze wiadomości dotyczące funkcji (dziedzina, zbiór wartości, miejsca zerowe, monotoniczność, wartość najmniejsza i największa, wykres). Rozwiąż zadania 4 i 5/229 podręcznika.

20 stycznia

Temat: Funkcje i funkcja liniowa – rozwiązywanie zadań.

Rozwiąż zadania: 10/230, 12/230, 19a,b/231.

21 stycznia

Temat: Funkcja kwadratowa – powtórzenie wiadomości.

Powtórz najważniejsze wiadomości dotyczące funkcji kwadratowej (wykres – parabola, wyróżnik, miejsca zerowe, położenie wykresu w zależności od znaku współczynnika a i znaku wyróżnika, postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa). Wykonaj zadanie 1/238.

22 stycznia

Temat: Funkcja kwadratowa – rozwiązywanie zadań.

Wykonaj zadania: 2/238 i 8/238.

Jak zwykle czekam na wasze prace każdego dnia. Przypominam, że biorę pod uwagę terminowość wysyłania prac.

Klasa IV – godzina wychowawcza 19.01.

Temat: Bycie dojrzałym to „wolność OD” czy „wolność DO” czegoś. Obowiązki dorosłości.

15 grudnia – 22 grudnia

klasa II G

15 grudnia i 16 grudnia

Temat: Powtórzenie wiadomości o wielomianach.

Do każdego indywidualnie wyślę kartę z zadaniami powtórzeniowymi.

17 grudnia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Utrwalenie wiadomości o wielomianach.

Do każdego indywidualnie wyślę kartę pracy z zadaniami do wykonania.

18 grudnia

Temat: Sprawdzian – wielomiany (do twierdzenia Bezouta).

22 grudnia

Temat: Omówienie i poprawa błędów z zadań ze sprawdzianu. Poprawianie ocen.

Bardziej niż zwykle czekam na wasze prace. Nie zwlekajcie wszystkiego na jeden dzień. Każdą pracę ocenię i średnia będzie oceną za powtórzenie. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa II P

15 grudnia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Powtórzenie wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej (układy, zastosowanie, zadania optymalizacyjne).

Do każdego indywidualnie wyślę kartę pracy z zadaniami do wykonania.

16 grudnia

Temat: Utrwalenie wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej (układy, zastosowanie, zadania optymalizacyjne).

Do każdego indywidualnie wyślę kartę pracy z zadaniami do wykonania.

18 grudnia

Temat: Sprawdzian wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej (układy, zastosowanie, zadania optymalizacyjne).

22 grudnia

Temat: Omówienie i poprawa błędów z zadań ze sprawdzianu.

Temat: Poprawianie ocen zaproponowanych na półrocze.

Jak zwykle czekam na wasze prace. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa IV

15 grudnia

Temat: Liczby i zbiory – rozwiązywanie zadań.

Do każdego indywidualnie wyślę kartę z zadaniami do wykonania.

16 grudnia

Temat: Liczby i zbiory – rozwiązywanie zadań cd.

Do każdego indywidualnie wyślę kartę z zadaniami do wykonania.

17 grudnia

Temat: Sprawdzenie wiadomości dotyczących liczb i zbiorów – test.

18 grudnia

Temat: Funkcje – powtórzenie wiadomości.

Zadania wyślę do każdego indywidualnie.

22 grudnia

Temat: Funkcje – powtórzenie wiadomości cd.

Zadania wyślę do każdego indywidualnie.

Jak zwykle czekam na wasze prace. Przypominam, że biorę pod uwagę również terminowość wysyłania prac.

Klasa IV – godzina wychowawcza 15.12.

Temat: Czy umiemy gospodarować posiadanymi środkami finansowymi? Czy opłaca się oszczędzać?

Klasa IV – godzina wychowawcza 22.12.

Temat: Rola w życiu ludzi i środowisk społecznych tradycji, norm i reguł obyczajowych i religijnych – Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok.

Tydzień 08 grudnia – 11 grudnia

klasa II G

08 grudnia

Temat: Równość wielomianów.

Z podręcznika (strona 34) zapoznaj się z określeniem wielomianów równych oraz z przykładem 1/34. Wykonaj ćwiczenie 1/34.

09 grudnia

Temat: Równość wielomianów – ćwiczenia.

Po przeanalizowaniu przykładu 2/34 rozwiąż ćw.2/35 i ćw.3a/35.

10 grudnia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Twierdzenie Bezouta.

Zapoznaj się z tematem z podręcznika str.36 – 38. Zapisz pod tematem twierdzenie o reszcie i twierdzenie Bezouta (ramki str.36 i 37). Następnie wykonaj ćw.2/36 i ćw.3/37 (dokładne instrukcje w przykładach 1, 2 i 3).

11 grudnia

Temat: Twierdzenie Bezouta – ćwiczenia.

Pod tematem wykonaj zadanie

Następnie wykonaj zadanie 4/39.

Jak zwykle czekam na wasze prace każdego dnia tygodnia. Nie zwlekajcie wszystkiego na jeden dzień. Każdą pracę ocenię i średnia będzie oceną za tydzień. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa II P

08 grudnia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Funkcja kwadratowa – rozwiązywanie zadań z treścią.

Wykonaj ćw.2/38 oraz ćw.6/39.

09 grudnia

Temat: Zagadnienia uzupełniające – równania i układy równań drugiego stopnia.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z krzywymi opisanymi za pomocą równań drugiego stopnia ze strony 42 podręcznika.

11 grudnia

Temat: Zagadnienia uzupełniające – równania i układy równań drugiego stopnia – cd.

Zapoznaj się z przykładami 1 i 2 ze strony 43 podręcznika.

Jak zwykle czekam na wasze prace. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa IV

08 grudnia

Temat: Dowody w geometrii – cd.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z tematem ze strony 216 – 217 podręcznika. Zapisz twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie.

09 grudnia

Temat: Dowody w matematyce – rozwiązywanie zadań.

Sprawdź jak sobie poradzisz. Postaraj się rozwiązać zadanie 7/211 i zadanie 5 (dwa podpunkty)/218. Jest to praca dla chętnych.

Zaczynamy powtarzanie wiadomości do matury z matematyki.

10 grudnia

Temat: Liczby, zbiory i wartość bezwzględna – powtórzenie.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z teorią ze strony 220.

11 grudnia

Temat: Liczby, zbiory i wartość bezwzględna – powtórzenie cd.

Wykonaj zadania1 i 3/221.

Jak zwykle czekam na wasze prace. Przypominam, że biorę pod uwagę również terminowość wysyłania prac.

Klasa IV – godzina wychowawcza 01.12.

Temat: Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych.

 

Tydzień 30 listopada – 04 grudnia

klasa II G

01 grudnia

Temat: Równanie wielomianowe.

Z podręcznika (strona 26 – 27) zapoznaj się z wyznaczaniem pierwiastków wielomianu, czyli rozwiązywaniem równań wielomianowych. Zwróć uwagę na niebieską ramkę przy przykładzie 1. To dobrze znana nam równoważność, ale przypomnij ją sobie i zapisz pod tematem lekcji. Po przeanalizowaniu przykładów 1 – 4 (strony 26, 27) wykonaj ćw.1d/26 i ćw.2b,d,f/27.

02 grudnia

Temat: Równanie wielomianowe – cd.

Po przeanalizowaniu przykładów 5 i 6 (strony 27, 28) rozwiąż ćw.4a,b,c/28.

03 grudnia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Dzielenie wielomianów.

Przypomnij sobie dzielenie pisemne liczb naturalnych (przykład takiego dzielenia masz w podręczniku na stronie 30 w żółtej ramce. Wykonaj pod tematem pisemnie dzielenia: (3321:27), (20928:32) i (56742:14). Zapoznaj się z przykładami 1, 2 ze strony 30 podręcznika i wykonaj ćw.1a,b/30. Następnie zapoznaj się z przykładami 3 i 4 ze strony 31 i wykonaj ćw.2a,b/31. Zwróć uwagę na to, co jest napisane pod ćwiczeniem 2.

04 grudnia

Temat: Dzielenie wielomianów – ćwiczenia.

Pod tematem wykonaj ćw.2c/31 a pod nim zapisz:

Wykonując dzielenie wielomianu w przez dwumian ax+b, otrzymujemy jako iloraz pewien wielomian p oraz resztę r, która jest liczbą. Wielomian w można zapisać w postaci: w(x)=p(x)q(x)+r.”

Następnie wykonaj zadanie 4a,b/33.

Czekam na wasze prace każdego dnia tygodnia. Nie zwlekajcie wszystkiego na jeden dzień. Każdą pracę ocenię i średnia będzie oceną za tydzień. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa II P

01 grudnia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z przykładem 1/35, wykonaj ćw.1a/35 oraz ćw.2/35.

Na kolejnej godzinie lekcyjnej zapoznaj się z kolejnymi przykładami (2, 3) ze stron 35 – 36 podręcznika i wykonajcie ćw.3a,b/36.

02 grudnia

Temat: Funkcja kwadratowa – zastosowanie.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z przykładem 4/36, wykonaj ćw.4/36 (do ćwiczenia zrób rysunek jak w przykładzie 4).

04 grudnia

Temat: Funkcja kwadratowa – zastosowanie cd.

Rozwiąż zadania: 1a/37 oraz 4/37.

Czekam na wasze prace każdego dnia tygodnia. Nie zwlekajcie wszystkiego na jeden dzień. Każdą pracę ocenię i średnia będzie oceną za tydzień. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa IV

01 grudnia

Temat: Przykłady dowodów w algebrze.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z przykładami 1 – 3/206 – 207. Postaraj się wykonać ćw.1/206.

02 grudnia

Temat: Przykłady dowodów w algebrze – cd.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z przykładem 4/207. Postaraj się wykonać ćw.4a/207.

03 grudnia

Temat: Dowód nie wprost.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z tematem ze strony 209.

04 grudnia

Temat: Dowody w geometrii.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z przykładami 1 – 3/212 – 213. Wykonaj ćw.1/212.

Czekam na wasze prace. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac.

Klasa IV – godzina wychowawcza 01.12.

Temat: Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości. Kultura osobista w klasie, w szkole w miejscach publicznych.

 

Tydzień 23 – 27 listopada

klasa II G

24 listopada

Temat: Rozkład trójmianu kwadratowego na czynniki – przypomnienie wiadomości.

W podręczniku na stronie 19 jest przypomnienie wiadomości dotyczących rozkładania na czynniki trójmianu kwadratowego. Wykonajcie po dwa podpunkty (a oraz b) z zadań 1,2,3,4 ze str.19 a także 5a/19.

25 listopada

Temat: Wzory skróconego mnożenia – przypomnienie.

Przypomnij wzory skróconego mnożenia dotyczące sześcianów (str.23 podręcznika).

26 listopada

Temat na dwie godziny lekcyjne: Rozkład wielomianu wielomianu na czynniki (wyłączanie przed nawias i zastosowanie wzorów skróconego mnożenia).

Zapoznajcie się z przykładami 1 i 2 str. 20, z przykładem 3 str. 21 oraz z przykładami 1,2 str. 24 podręcznika i wykonajcie ćw.1g,h/20, ćw.3e,f/21, ćw.1 i 2a,b/24.

27 listopada

Temat: Rozkład wielomianu na czynniki – cd (grupowanie wyrazów).

Podręcznik str. 24 – 25 – zapoznajcie się z przykładami 3 i 4. Wykonajcie ćw.3a,b/25.

Czekam na wasze prace każdego dnia tygodnia. Nie zwlekajcie wszystkiego na jeden dzień. Każdą pracę ocenię i średnia będzie oceną za tydzień. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac. Od tego tygodnia wysyłajcie zadania tego dnia, którego macie je zadane.

klasa II P

Nowy podręcznik to: MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

24 listopada

Temat na dwie godziny lekcyjne: Wzory Viete’a.

Pracujecie z podręcznikiem. Zapoznajcie się z twierdzeniem i z dowodem z ćw.1 (bez rozwiązywania ćwiczenia) oraz z przykładem 1 ze strony 27 a potem rozwiążcie ćw.2a,b,c,d/27.

Na kolejnej godzinie lekcyjnej zapoznajcie się z kolejnymi przykładami (2, 3, 4) ze stron 28 – 29 podręcznika i wykonajcie ćw.3a,b,c/28 i ćw.4/29.

25 listopada

Temat: Równania i nierówności kwadratowe z parametrem.

Należy zapoznać się z przykładami z podręcznika str.30.

27 listopada

Temat: Równania i nierówności kwadratowe z parametrem – cd.

Kończycie temat – str.32 podręcznika. Dla chętnych (osobna ocena) zadania 5 i 6 ze strony 33.

Czekam na wasze prace każdego dnia tygodnia. Nie zwlekajcie wszystkiego na jeden dzień. Każdą pracę ocenię i średnia będzie oceną za tydzień. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac. Od tego tygodnia wysyłajcie zadania tego dnia, którego macie je zadane.

klasa IV

Do każdego tematu materiały wyślę na wasze konta mailowe.

24 listopada

Temat: Powtórzenie materiału dotyczącego brył obrotowych.

25 listopada

Temat: Powtórzenie materiału dotyczącego brył obrotowych – cd.

Należy zapoznać się z tematem z podręcznika str.192-193.

26 listopada

Temat: Utrwalenie materiału dotyczącego brył obrotowych.

27 listopada

Temat: Sprawdzian dotyczący brył obrotowych.

Czekam na wasze prace każdego dnia tygodnia. Nie zwlekajcie wszystkiego na jeden dzień. Każdą pracę ocenię i średnia będzie oceną za tydzień. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac. Od tego tygodnia wysyłajcie zadania tego dnia, którego macie je zadane. Jak najliczniej weźcie udział w sprawdzianie (będzie podobny do poprzedniego), godzinę ustalimy.

Klasa IV – godzina wychowawcza 24.11.

Temat: Budowanie wartości moralnych (sprawiedliwość, tolerancja, solidarność, demokracja, wolność), szacunku dla siebie i innych.

Tydzień 16 – 20 listopada

klasa II G

17 listopada

Temat: Sprawdzian wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej.

18 listopada

Temat: Stopień i współczynniki wielomianu.

Obowiązuje nowy podręcznik (już informowałam): MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era, wydanie z co najmniej 2014 roku.

Należy zapoznać się z tematem z nowego podręcznika (str.10-11), następnie wykonać ćw.1/10, ćw.2/11, ćw.3/11 i ćw.6/11.

19 listopada

Temat na dwie godziny lekcyjne: Dodawanie i odejmowanie wielomianów.

Prześledźcie przykłady 1-4 z podręcznika str. 13-14 i zapoznajcie się z twierdzeniem ze str. 13 a następnie rozwiążcie zadanie1 i 4 ze str.14

20 listopada

Temat: Mnożenie wielomianów.

Zapoznajcie się z tematem ze str. 16 podręcznika. Do wykonania ćw.1/16.

Czekam na wasze prace.

klasa II P

Nowy podręcznik to: MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

17 listopada

Temat na dwie godziny lekcyjne: Układy równań (równanie liniowe i kwadratowe).

Pracujecie z podręcznikiem. Zapoznajcie się z przykładami ze str. 21-22 i rozwiążcie po jednym przykładzie z ćw.1/21 i ćw.2/22 (trzymajcie się poleceń, wzorujcie się na przykładach przed ćwiczeniami).

18 listopada

Temat: Rozwiązywanie układów równań (oba równania kwadratowe).

Należy zapoznać się z tematem z podręcznika str.24 a następnie wykonać ćw.1/24.

20 listopada

Temat: Rozwiązywanie układów równań (oba równania kwadratowe) – cd.

Należy wybrać jeden przykład z ćw.2/24.

Czekam na wasze prace.

klasa IV

Do każdego tematu materiały wyślę na wasze konta mailowe.

17 listopada

Temat: Bryły opisane na kuli.

Zapoznajcie się z tematem ze str.189-190 podręcznika.

18 listopada

Temat: Bryły wpisane w kulę.

Należy zapoznać się z tematem z podręcznika str.192-193.

19 listopada

Temat: Inne bryły wpisane i opisane.

Podręcznik str.195-196.

20 listopada

Temat: Zagadnienia uzupełniające – wielościany foremne; bryły Archimedesa.

Zapoznajcie się z tematem na str. 197-200 podręcznika.

Klasa IV – godzina wychowawcza 27.10

Temat: Narodowe Święto Niepodległości – refleksje nad wolnością.

Tydzień 10 – 13 listopada; dzień 11 listopada (środa) – wolny od zajęć dydaktycznych.

klasa II G

10 listopada i 12 listopada

Temat: Powtórzenie wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej.

Wyślę na wasze konta mailowe przykładowe rozwiązania zadań abyście mieli wzór. Następnie trzeba wykonać zadania z podręcznika: 1c,2c,6a,7f/240.

13 listopada

Temat: Utrwalenie wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej.

Należy rozwiązać kolejne zadania z zestawu powtórzeniowego I z podręcznika: 9c,12d i 13b/241.

W przyszłym tygodniu – we wtorek 17 listopada będzie sprawdzian (godzina do ustalenia). Czekam na wasze prace z tego tygodnia. Piszcie jeśli macie pytania.

klasa II P

10 listopada

Temat na dwie godziny: Równania sprowadzalne do równań kwadratowych.

Zapoznajcie się z przykładami 1 i 2 z podręcznika ze strony 17. Kolejny raz przypominam, że obowiązuje już nowy podręcznik i nie wysyłam skanów stron. Następnie wykonajcie ćwiczenie 1 a), b), e), f)/17 i ćwiczenie 2/17.

13 listopada

Temat: Szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej (przesuwanie wykresu paraboli).

Przypomnijcie sobie przesuwanie wykresu funkcji o wektor. Ta wiedza będzie wykorzystana do szkicowania wykresów funkcji kwadratowej. Zapoznajcie się z przykładami 1 i 2 ze strony 20 podręcznika. Następnie wybierzcie jedną funkcję (dowolną) z zadania 1/20 by po odpowiednich obliczeniach i zapisaniu postaci kanonicznej (to postać f(x)=a(x-p)² +q) naszkicować jej wykres.

klasa IV

10 listopada i 12 listopada

Temat: Kula.

Karty pracy wyślę indywidualnie.

13 listopada

Temat: Bryły podobne.

Należy zapoznać się z tematem z podręcznika str. 186 a następnie wykonać ćwiczenie 1a),b)/186.

Klasa IV – godzina wychowawcza 10.11

Temat: Co robić z czasem wolnym?

Tydzień 03 – 06 listopada

klasa II G

03 listopada

Temat: Wyznaczanie wartości najmniejszej i największej funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.

Wyślę wam karty pracy.

04 listopada

Temat: Spadek swobodny i ruch pionowy w górę – zagadnienia uzupełniające.

Należy zapoznać się z tematem z podręcznika (str.238).

05 listopada

Temat na dwie godziny lekcyjne: Funkcja kwadratowa – zastosowanie.

Wyślę indywidualnie na konta mailowe karty pracy.

06 listopada

Temat: Parabola – zagadnienia uzupełniające.

Zapoznajcie się z tematem na str. 239 podręcznika.

Jak wcześniej przypominam, że kontaktuję się z wami indywidualnie, odbierajcie maile, wysyłajcie pytania jeśli je macie, odpowiem. Przypominam również, aby zadania wykonywać na bieżąco, bo jeśli nazbiera się wam zbyt wiele, trudno będzie nadrobić. Czekam na wasze prace.

klasa II P

03 listopada i 04 listopada

Temat: Utrwalenie wiadomości o funkcjach

Wykonajcie zadania, które wam wyślę indywidualnie na wasze konta mailowe i wyślijcie w podanym terminie rozwiązania.

06 listopada

Temat: Sprawdzian – test. Godzinę ustalimy bo będzie ona zależała od innych waszych zdalnych (stałych) zajęć.

Jak zwykle przypominam, że kontaktuję się z wami indywidualnie, odbierajcie maile, wysyłajcie pytania jeśli je macie, odpowiem.

W związku z przeniesieniem testu na piątek (6 listopada) dopiero od 9 listopada będzie obowiązywał nowy podręcznik: MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

klasa IV

03 listopada i 04 listopada

Temat: Walec

Karty pracy wyślę indywidualnie.

05 listopada i 06 listopada

Temat: Stożek.

Karty pracy wyślę indywidualnie.

Klasa IV – godzina wychowawcza 27.10

Temat: Umiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć.

Tydzień 26 – 30 października

klasa II G

27 października

Temat: Wzory Viete’a.

W zeszycie pod tematem lekcji zapiszcie twierdzenie ze strony 226 podręcznika i uwagę pod ćwiczeniem 1/226. Następnie zapoznajcie się z przykładem 1/226 i wykonajcie ćw. 2/226

28 października

Temat: Wzory Viete’a – cd.

Zapoznajcie się z przykładem 2/227 a pod tematem lekcji przepiszcie to, co jest w niebieskiej ramce w podręczniku na stronie 227 i następnie zróbcie ćw. 3/227.

29 października

Temat na dwie godziny lekcyjne: Równania kwadratowe z parametrem.

Zapoznajcie się z przykładami: 1/229 i 2/230 a następnie wykonajcie ćwiczenia: 2/229, 3/229 i 4/230.

30 października

Temat: Wartość najmniejsza i największa funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.

Zapoznajcie się z przykładem 2/232 i zróbcie ćw. 1/232

Przypominam, że kontaktuję się z wami indywidualnie, odbierajcie maile, wysyłajcie pytania jeśli je macie, odpowiem. Przypominam również, żeby zadania wykonywać na bieżąco, każdego dnia bo jeśli nazbiera się wam zbyt wiele, to trudno będzie nadrobić. Czekam na wasze prace i od tego tygodnia będę już stawiać oceny za każdy tydzień zdalnej pracy (liczy się systematyczność wysyłania, poprawność rozwiązania i  liczba poprawnie rozwiązanych zadań).

klasa II P

27 października

Temat: Spadek swobodny i ruch pionowy w górę (zagadnienie uzupełniające).

Zapoznajcie się z tematem ze str. 320 z podręcznika.

Temat: Parabola – kierownica i ognisko (zagadnienie uzupełniające).

Zapoznajcie się z tematem ze str. 321 z podręcznika.

Wykonajcie zadanie 1 a), b), c) ze str.320.

28 października i 30 października

Temat: Powtórzenie wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej.

W środę i piątek wykonajcie następujące zadania z zestawu powtórzeniowego I str. 323:

1. c), d)

2. a), c)

3. b), c), d)

4. e), f)

5. e), f)

Przypominam, że kontaktuję się z wami indywidualnie, odbierajcie maile, wysyłajcie pytania jeśli je macie, odpowiem. Przypominam również, żeby zadania wykonywać na bieżąco, każdego dnia bo jeśli nazbiera się wam zbyt wiele, to trudno będzie nadrobić. Czekam na wasze prace i od tego tygodnia będę już stawiać oceny za każdy tydzień zdalnej pracy (liczy się systematyczność wysyłania, poprawność rozwiązania i  liczba poprawnie rozwiązanych zadań).

We wtorek 3 listopada będzie utrwalenie wiadomości a w środę sprawdzian test. Umówimy się co do godziny bo będzie to zależało od innych waszych zajęć.

Od 6 listopada będzie obowiązywał nowy podręcznik: MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

klasa IV

27 października i 28 października

Temat: Powtórzenie wiadomości o graniastosłupach i ostrosłupach.

29 października

Temat: Utrwalenie wiadomości o graniastosłupach i ostrosłupach.

30 października

Sprawdzian – test. Godzinę ustalimy bo będzie ona zależała od innych waszych zdalnych (stałych) zajęć.

Zadania na powtórzenie wyślę indywidualnie do każdego. Przypominam o systematyczności wykonywania i wysyłania prac. Od tego tygodnia będę już stawiać oceny za każdy tydzień zdalnej pracy (liczy się systematyczność wysyłania, poprawność rozwiązania i  liczba poprawnie rozwiązanych zadań).

Klasa IV – godzina wychowawcza 27.10

Temat: Jak zatrzymać katastrofę klimatyczną?

Tydzień 19 – 23 października

klasa II G

2o października

Temat: Nierówności kwadratowe.

Pracujecie z kartą pracy, którą wyślę do każdego indywidualnie.

21 października – zajęcia mamy odpracowane.

22 października

Temat na dwie godziny lekcyjne: Rozwiązywanie nierówności kwadratowych.

Pracujecie z kartą pracy, którą wysłałam wcześniej; tym razem zadania 48, 49, 51.

23 października

Temat: Układy równań.

Zapoznajcie się z przykładami 1, 2 z podręcznika str. 224 i z przykładem w ramce ze strony 225. Kto nie może tego zrobić bo nie ma podręcznika i nie ma możliwości „zdobyć” treści przykładów niech da mi znać (wyślę skany indywidualnie).

klasa II P

20 października

Temat na dwie godziny lekcyjne: Nierówności kwadratowe.

Zapoznajcie się z przykładami 1, 2 ze str. 317 podręcznika oraz 3, 4 ze str. 318 podręcznika. W zeszycie pod tematem wykonaj ćw. 1 b,c/317, ćw. 2 a,c/318 i ćw. 3 a,c/318.

21 października

Temat: Rozwiązywanie nierówności kwadratowych.

Rozwiąż zadanie 2/319.

23 października

Temat: Rozwiązywanie nierówności kwadratowych – cd.

Rozwiąż zadanie 5 a,b,c/319.

Jeśli ktoś nie ma możliwości wykonania zadań bo np. nie ma podręcznika, proszę skontaktować się ze mną.

 

klasa IV

20 października i 21 października

Temat: Przekroje graniastosłupów – rozwiązywanie zadań.

Ćw. 1, 2, 3 ze str. 170 podręcznika.

22 października i 23 października

Temat: Przekroje ostrosłupów.

Ćw. 1 i 2 ze str. 173 podręcznika.

Jeśli ktoś nie ma podręcznika proszę o kontakt ze mną.

Klasa IV – godzina wychowawcza 20.10

Temat: Troska o środowisko naturalne.