Matematyka – klasy II oraz IV

Adres e-mail do odesłania zadań i konsultacji:
an.mat@onet.eu

klasa II

Proszę wykonać zadania, przykłady ćwiczeniowe i pozostałe podpunkty zadań dotyczące nierówności wymiernych z tych ćwiczeń i zadań, które były robione z podręcznika podczas ostatnich trzech lekcji (wzorować się na rozwiązaniach omówionych podczas lekcji, wykonać pozostałe podpunkty pominięte na lekcji).

Rozpoczęliśmy naukę dotyczącą ciągów. Przypomnijcie zrealizowane tematy i przykłady w zeszycie. Potraktujcie poważnie prośbę, gdyż przed nami nowy materiał – ciąg arytmetyczny i geometryczny, przykłady wkrótce.

Ponieważ wciąż macie problemy ze wzorami skróconego mnożenia, proponuję zapoznać się z materiałem edukacyjnym w tym zakresie. Jest potrzeba ciągłego utrwalania tego materiału, a jak widzieliście na lekcjach, wiele zadań otwartych i zamkniętych z matury rozwiązuje się z ich wykorzystaniem. Przykłady zastosowań w Waszym podręczniku w dziale dotyczącym równań i nierówności wielomianowych. Przeanalizujcie z uwagą i utrwalcie te trzy wzory – w następnym tygodniu czas na zadania z ich wykorzystaniem.

Wzory skróconego mnożenia

Przekazuję Wam zadania z ostatniego sprawdzianu, zaś indywidualne wyniki otrzymacie na skrzynki pocztowe. Przeanalizujcie Wasze rozwiązania i błędy, poprawcie je według wzorów robionych na lekcjach w zeszycie lub przykładów z podręcznika. Rozwiążcie zadania i zdjęcia odeślijcie na maila.

Zapoznajcie się z arkuszem matury umieszczonym poniżej i rozwiążcie tyle zadań ile zdołacie. Zadania jednopunktowe powinny być rozwiązanie i skan lub zdjęcie przesłane na podany e-mail. Zadania te będą oceniane oddzielnie.
Zadania za więcej punktów będą oceniane oddzielnie.
Arkusz maturalny z zadaniami

Ciąg dalszy zadań o ciągu arytmetycznym i jego sumie częściowej już dostępny w epodreczniki.pl
Postarajcie się wykonać ćwiczenia interaktywne, których wyniki są widoczne dla Was i dla mnie. Rozwiązania innych ćwiczeń możecie zrobić w zeszycie i zdjęcia przysłać na maila. Zachęcam wszystkich do włączenia się w pracę na lekcjach matematyki.

klasa IV

Proszę wykonać zadania zamknięte (0p – 1p) z arkusza maturalnego
sierpień 2019 ze strony CKE

Planujemy maturę próbną w dniach 2 – 8.o4.2020. Proszę o wykonanie pozostałych zadań z podanego arkusza matury w zeszycie lekcyjnym i przesłanie fotografii lub skanów rozwiązań do 30 marca. W razie wątpliwości i pytań proszę przysłać maila. Czekam na rozwiązania od wszystkich, wykonałam telefony do Waszych rodziców z prośbą o zmobilizowanie Was do pracy, nie tylko z matematyki.

Rozwiązania – matura próbna, matematyka 2020

Przeanalizujcie rozwiązania zadań, zwłaszcza Ci, którzy „odgadywali” literki z odpowiedziami, bez prób rozwiązania. Zobaczcie, że było dość łatwo zaliczyć tę maturę, a jednak niektórzy nie rozwiązywali zadań za 2 punkty. Szkoda. Ocena końcoworoczna nie jest uzależniona od matury próbnej, uwzględniam całokształt pracy i wysiłku ucznia, jego chęci zgłębiania wiedzy, frekwencję. Jeśli chodzi o ocenę z zachowania na świadectwie końcowym, proponuję takie jak były za 1 semestr, ewentualnie czekam na Wasze propozycje lub uwagi.