Podstawy przedsiębiorczości

Adres e-mail do odesłania zadań i konsultacji:
an.mat@onet.eu

klasa 1G

Przeczytać ze zrozumieniem i sporządzić notatkę z tematów dotyczących podatków (pośrednich i bezpośrednich). Można skorzystać z podręcznika używanego na lekcji lub e-podręcznika wydawnictwa OPERON dostępnego w portalu epodreczniki.pl

System podatkowy w Polsce

Przypomnij na podstawie zeszytu i podręcznika informacje dotyczące temperamentu i osobowości człowieka. Napisz w kilku zdaniach, jakie cechy w obecnej sytuacji pandemii należy uznać za właściwe dla osoby przedsiębiorczej? Opisz krótko, jak radzisz sobie w gronie rodzinnym, w kontaktach ze znajomymi (chodzi oczywiście o kontakty utrzymywane drogą elektroniczną). Czy trudno jest przebywać w domu, czy też masz możliwość wychodzenia w towarzystwie dorosłych?. Czekam na Wasze wypowiedzi i ewentualne odesłanie zadań poprzednich.

klasa 1P

Przeczytać ze zrozumieniem i sporządzić krótką notatkę z zagadnienia dotyczącego zabezpieczenia emerytalnego. Można skorzystać z podręcznika używanego na lekcji lub e-podręcznika wydawnictwa OPERON dostępnego w portalu epodreczniki.pl

System podatkowy w Polsce

Przypomnij na podstawie zeszytu i podręcznika informacje dotyczące temperamentu i osobowości człowieka. Napisz w kilku zdaniach, jakie cechy w obecnej sytuacji pandemii należy uznać za właściwe dla osoby przedsiębiorczej? Opisz krótko, jak radzisz sobie w gronie rodzinnym, w kontaktach ze znajomymi (chodzi oczywiście o kontakty utrzymywane drogą elektroniczną). Czy trudno jest przebywać w domu, czy też masz możliwość wychodzenia w towarzystwie dorosłych?. Czekam na Wasze wypowiedzi i ewentualne odesłanie zadań poprzednich.