Przedmioty zawodowe

Adres e-mail do odesłania zadań i konsultacji:
roman.matlag@gmail.com

Poniżej kilka kart pracy i ćwiczeń do wykonania i odesłania na podany adres. Przed wysłaniem proszę umieścić swój podpis w dokumencie (pod zadaniem, w nagłówku) oraz w nazwie dokumentu (dodać do nazwy dokumentu nazwę użytkownika w pracowni szkolnej). Pobranie dokumentów może wymagać podania nazwy użytkownika i hasła, tak jak w szkole. W razie trudności proszę o informację na podany wyżej e-mail

Klasa I G

Klasa I P

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Poniżej link do zadań przygotowujących do egzaminu E14 na szkolnym serwerze. Można je pobrać i wykonać ponownie lub po raz pierwszy, a po zrobieniu zarchiwizować folder zadania i przesłać archiwum do sprawdzenia. Do wykonania może być potrzebne oprogramowanie XAMPP (serwer www z obsługą PHP), GIMP (grafika rastrowa),  Inkscape (grafika wektorowa). Wszystkie programy do pobrania bezpłatnie w Internecie.