Oferta kształcenia 2018/2019

 • Technik informatyk

Oferta kształcenia w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej:

 • Technikum dla młodzieży kształcące w zawodzie technik informatyk (szkoła czteroletnia) – więcej…
 • Liceum ogólnokształcące z rozszerzeniem: język angielski, matematyka, geografia, informatyka (szkoła trzyletnia) – więcej…

Nauka we wszystkich typach szkół jest bezpłatna i przebiega w kameralnej i przyjaznej atmosferze.

Dokumenty do pobrania dla kandydatów i zainteresowanych:

 

Informator szkolny – galeria

Szczegółowy plan naboru:

Typ szkoły Przedmioty w zakresie rozszerzonym, zawód lub profil kształcenia ogólnozawodowego Okres nauki (lata) Liczba miejsc
Technikum technik informatyk 4 30
Liceum ogólnokształcące język angielski, matematyka, geografia, informatyka 3 30
Atuty szkoły:
 • sprzyjające warunki do rozwoju demokracji i samorządności uczniowskiej,
 • ambitni, twórczy i doświadczeni nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych ( zajęcia w-f w profesjonalnej siłowni, wyjazdy na strzelnicę sportową i kręgielnię, zimowe sporty z wykorzystaniem szkolnego sprzętu – narty, ślizgi, łyżwy i saneczki),
 • dodatkowe formy zajęć edukacyjnych: organizacja prelekcji, szkoleń, warsztatów tematycznych w szkole i w terenie, profilaktyka z wykorzystaniem form teatralnych, współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie orientacji zawodowej, spotkań z ciekawymi ludźmi i specjalistami różnych dziedzin,
 • realizacja Projektu IT Szkoła ( 6 miejsce w rankingu w woj. podlaskim) pod auspicjami Polskiej Wszechnicy Informatycznej i akceptacji Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
 • kameralna i przyjazna atmosfera poszanowania godności ucznia,
 • dobre połączenie komunikacyjne,
 • wszyscy nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatorów zewnętrznych,
 • aktywna współpraca z Filharmonią i Operą Podlaską w zakresie organizowania koncertów szkolnych (od 1998r.)
 • uzyskanie dwukrotnie tytułu Mistrza Podlaskich Potyczek Informatycznych i I miejsca na szczeblu szkół powiatowych
Szkoła posiada:
 • nowoczesne pracownie informatyczne, w tym: pracownia PC z systemem Windows na stacjach roboczych i systemem Novel Netware na serwerze oraz pracownia z komputerami iMac firmy Apple i Serwerem Mac OS, ze stałym i szybkim dostępem do Internetu (łącze światłowodowe),
 • nowoczesne pomoce naukowe, m.in.: tablica interaktywna, projektory multimedialne, kamera i aparaty cyfrowe, telewizory LCD i sprzęt audiowizualny,
 • bibliotekę z czytelnią multimedialną ze stałym i szybkim dostępem do Internetu, bogatą wideotekę oraz obszerny zbiór encyklopedii i programów multimedialnych do wykorzystania na lekcjach językowych, przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych,
 • Pracownię Europejską
Zajęcia pozalekcyjne:
 • w zakresie przygotowania do matury,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia informatyczne,
 • zajęcia z grafiki komputerowej, fotografii i filmu,
 • zajęcia przyrodniczo – geograficzne,

Nauczane języki obce:

język angielski, język niemiecki

ZAPRASZAMY