Oferta kształcenia 2019/2020

 • Technik informatyk

Oferta kształcenia w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej:

 • Technikum dla młodzieży kształcące w zawodzie technik informatyk – więcej…
 • Liceum ogólnokształcące z rozszerzeniem: język angielski, matematyka, geografia, informatyka – więcej…

Nauka we wszystkich typach szkół jest bezpłatna i przebiega w kameralnej i przyjaznej atmosferze.

Dokumenty do pobrania dla kandydatów i zainteresowanych:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły  – dokument pdf
 • Informacje o rekrutacji na stronach Kuratorium Oświaty w Białymstoku:
  Zarządzenie Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku dla absolwentów szkół podstawowych
  Zarządzenie Nr 6/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku dla absolwentów gimnazjum

  Atuty szkoły:
  • sprzyjające warunki do rozwoju demokracji i samorządności uczniowskiej,
  • ambitni, twórczy i doświadczeni nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,
  • możliwość rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych ( zajęcia w-f w profesjonalnej siłowni, wyjazdy na strzelnicę sportową i kręgielnię, zimowe sporty z wykorzystaniem szkolnego sprzętu – narty, ślizgi, łyżwy i saneczki),
  • dodatkowe formy zajęć edukacyjnych: organizacja prelekcji, szkoleń, warsztatów tematycznych w szkole i w terenie, profilaktyka z wykorzystaniem form teatralnych, współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie orientacji zawodowej, spotkań z ciekawymi ludźmi i specjalistami różnych dziedzin,
  • uczestnictwo w projektach umożliwiających indywidualny rozwój takich jak IT Szkoła, projektach organizujących zagraniczne praktyki uczniów, projektach pozwalających realizować własne pomysły (granty).
  • kameralna i przyjazna atmosfera poszanowania godności ucznia,
  • dobre połączenie komunikacyjne,
  • wszyscy nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatorów zewnętrznych,
  • aktywna współpraca z Filharmonią i Operą Podlaską w zakresie organizowania koncertów szkolnych (od 1998r.)
  • uzyskanie dwukrotnie tytułu Mistrza Podlaskich Potyczek Informatycznych i I miejsca na szczeblu szkół powiatowych
  Szkoła wykorzystuje w pracy:
  • nowoczesne pracownie informatyczne, w tym: pracownia PC z systemem Windows, Linux oraz pracownia z komputerami iMac firmy Apple  i szybkim dostępem do Internetu (łącze światłowodowe),
  • zestawy urządzeń komputerowych wspierających nauką w zawodzie technik informatyk,
  • rozwiązania sieciowe wspierające pracownie uczniowskie oparte o systemy pfsense, univention, proxmox,
  • system maszyn wirtualnych na komputerach uczniowskich,
  • nowoczesne pomoce naukowe, m.in.: tablica interaktywna, projektory multimedialne, kamera i aparaty cyfrowe, telewizory LCD i sprzęt audiowizualny,
  • bibliotekę z czytelnią multimedialną ze stałym i szybkim dostępem do Internetu, bogatą wideotekę oraz obszerny zbiór encyklopedii i programów multimedialnych do wykorzystania na lekcjach językowych, przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych,
  • Pracownię Europejską
  Zajęcia pozalekcyjne:
  • w zakresie przygotowania do matury,
  • zajęcia sportowe,
  • zajęcia informatyczne,
  • zajęcia z grafiki komputerowej, fotografii i filmu,
  • zajęcia przyrodniczo – geograficzne,

  Nauczane języki obce:

  język angielski, język niemiecki

  ZAPRASZAMY