Plan lekcji

Plan klasy II T

Plan klasy III G

Plan klasy III P

Plan klasy IV

W planach użyte zostały skróty dla przedmiotów zawodowych. Poniżej wyjaśnienie tych skrótów:

PSKDP – Przygotowanie stanow. komp. do pracy

EUP – Ekspl. urz. peryferyjnych

PI – Podstawy informatyki

MIELSK – Montaż i ekspl. lokalnych sieci komput.

ASERW – Admin. serwerowymi syst. operacyjn.

EUS – Eksploatacja urządzeń sieciowych

SBD – Systemy baz danych

PBD – Projektowanie baz danych

PZBD – Projektowanie i admin. bazami danych

WAI – Witryny i aplikacje internetowe

PSI – Projektowanie stron internetowych

PAI – Programowanie aplikacji internetowych

TSA – Tworzenie stron i aplikacji internetowych

DG – Działalność gospodarcza

ANGZAW – Język angielski zawodowy