Język angielski

Adres e-mail do odesłania zadań oraz konsultacji:
lukaszprochor@gmail.com

 

 

Klasa I

class 1, September 1

class 1 October 1

class 1 October 2

class 1 November 1

class 1 November 2

some, any, no, every – test

class 1 November 3

class 1 February 1 – Modal verbs – test

class 1 Black Friday, February 4

class 1 March 2 – zdania względne – test

 

class 1 March 4 – eating out – listening test

 

class 1 May 1 – conditionals test

 

 

Klasa II P

class 2, September 1

class 2 October 1

class 2 October 2

class 2 November 1

class 2 November 2

class 2 November 3

class 2 February 1 – articles – test

class 2 February 3

class 2 February 4

class 2 – Reported speech test – March 2

Mowa zależna kl. 2

 

class 2 March 4 – eating out – listening test

 

class 2 May 1 – conditionals test

 

class ___ May 2 – Arriving late to class

 

 

Klasa II G

class 2, September 1

class 2 October 1

class 2 October 2

class 2 November 1

class 2 November 2

class 2 November 3

class 2 February 1 – articles – test

class 2 February 3

class 2 February 4

class 2 – Reported speech test – March 2

Mowa zależna kl. 2

 

class 2 March 4 – eating out – listening test

 

class 2 May 1 – conditionals test

 

class ___ May 2 – Arriving late to class

 

 

Klasa III

class 3, September 1

class 3 October 1

class 3 October 2

class 3 November 1

class 3 November 2

class 3 November 3

class 3 February 1 – Passive – test

class 3 February 3

class 3 March 3:
Ostatnio zaangażowałeś się w pracę organizacji charytatywnej. Napisz artykuł na stronę internetową szkoły, w którym opiszesz działalność tej organizacji oraz wskażesz korzyści wynikające z bycia jej członkiem.

Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

class __ March 4 – weather forecast – listening test

 

class ___ May 2 – Arriving late to class

 

 

Klasa IV

class 4, September 1

class 4 October 1

class 4 October 2

class 4 November 1

class 4 November 2

class 4 November 3

class 4 February 1 – Passive – test

class 4 February 3

class 4 February 4

 

class __ March 4 – weather forecast – listening test