Matematyka – klasy II oraz IV

Adres e-mail do odesłania zadań i konsultacji:
1pg3matma@gmail.com

rok 2021

Tydzień 11 maja – 14 maja

klasa II G

11 maja

Temat: Funkcje wymierne.

Zapoznaj się z definicją funkcji wymiernej oraz z określeniem co jest dziedziną takiej funkcji (na stronie 102 podręcznika). Zapoznaj się także z przykładami 1/102 i 2/103. Wykonaj ćwiczenia: 1/102, 3a/102 oraz 4a/103. Przyślij mi rozwiązania.

12 maja

Temat: Wyrażenia wymierne – zastosowania.

Zapoznaj się z przykładem 1/108 i wykonaj ćwiczenie 1a/108 oraz zadanie 3/109 (najpierw dokładnie przeanalizuj podany w zadaniu przykład).

13 maja

Temat na dwie godziny lekcyjne: Powtórzenie wiadomości dotyczących wyrażeń wymiernych.

Zapoznaj się z przykładem 1/110. Wykonaj zadania powtórzeniowe z zestawu III str. 118 (bez 4 i 6 zadania).

14 maja

Temat: Test sprawdzający – wyrażenia wymierne.

Instrukcje otrzymasz e-mailem.

klasa II P

11 maja

Temat: Wielomiany – zastosowania.

Zapoznaj się z przykładem, który otrzymałeś/łaś w e-mailu. Wykonaj ćwiczenie 3 (bez d)/106.

12 maja

Temat: Wielomiany – powtórzenie wiadomości.

Spośród zadań powtórzeniowych, otrzymanych e-mailem, wybierz 4, rozwiąż i przyślij mi rozwiązania.

14 maja

Temat: Wielomiany – test sprawdzający.

Instrukcje otrzymasz e-mailem.

Tydzień 04 maja – 07 maja

klasa II G

04 maja

Temat: Nierówności wymierne.

Zapoznaj się z przykładem 1 ze strony 99 podręcznika. Zwróć uwagę, że po lewej stronie masz rozwiązanie algebraiczne (przy pomocy obliczeń) a po prawej graficzne (przy pomocy rysunku w układzie współrzędnych).

UWAGA, ZAPAMIĘTAJ!

Dla dowolnych niezerowych liczb rzeczywistych znak ilorazu (wynik dzielenia) jest taki sam jak znak iloczynu (wynik mnożenia).

Wykonaj ćwiczenie 1/99 (rozwiąż tylko algebraicznie, pomiń wykres i rozwiązanie graficzne).

05 maja

Temat: Nierówności wymierne – cd.

Zapoznaj się z przykładem 2 ze strony 99 podręcznika. Zwróć uwagę kolejny raz na dwa rozwiązania – algebraiczne po lewej i graficzne po prawej stronie. Wykonaj ćwiczenie 2a,e/100.

06 maja

Temat na dwie godziny lekcyjne: Rozwiązywanie nierówności wymiernych – ćwiczenia.

Przypomnij rozwiązania graficzne nierówności wymiernych (przykłady 1 i 2 ze strony 99) a następnie rozwiąż zadania: 2/100 i 7/101.

07 maja

Temat: Rozwiązywanie układów nierówności.

Jeśli rozwiązałeś/łaś ćwiczenia i zadania z poprzednich dni to postaraj się rozwiązać dowolne układy nierówności z zadania 3/100. Jest to praca nieobowiązkowa, dla chcących zdobyć dodatkową ocenę (będzie osobno, niezależnie od pracy tygodniowej, oceniona) – jeden poprawnie rozwiązany układ na ocenę dopuszczającą, dwa na dostateczną, trzy na dobrą i cztery na bardzo dobrą. Warunek to wcześniej wykonana (i wysłana) praca z tygodnia.

klasa II P

Uwaga klasa IIP! W przyszłym tygodniu powtórzenie i w piątek (14 maja) test (wielomiany – działania na wielomianach, rozkład wielomianu na czynniki, pierwiastki wielomianu, równania wielomianowe, zastosowania).

Proszę o możliwie liczne uczestniczenie w teście bo ewentualna poprawa będzie odbywać się prawdopodobnie już na zajęciach w szkole (stacjonarnych).

04 maja

Temat: Zagadnienia uzupełniające – metody przybliżone rozwiązywania równań wielomianowych.

Zapoznaj się z metodami przybliżonego rozwiązywania równań wielomianowych ze stron 108 – 109 podręcznika. Przeanalizuj tabele, obliczenia i wykresy.

05 maja

Temat: Zagadnienia uzupełniające – schemat Hornera.

Zapoznaj się z algorytmem Hornera wyznaczania wartości wielomianu dla danego argumentu (ze strony 110 podręcznika) oraz z przykładem 1/110.

Wzorując się na tym przykładzie wykonaj zadanie 3/111.

07 maja

Temat: Schemat Hornera – ćwiczenia.

Zapoznaj się zastosowaniem algorytmu Hornera do wyznaczania ilorazu i reszty z dzielenia wielomianu przez dwumian (strona 111 podręcznika) oraz z przykładem 2/111. Następnie wykonaj zadania 4 i 5 ze strony 111.

Tydzień 27 kwietnia – 30 kwietnia

klasa II G

27 kwietnia

Temat: Równania wymierne.

Zapoznaj się z przykładem 1/96. Rozwiąż ćwiczenie 1/96.

28 kwietnia

Temat: Równania wymierne – cd.

Zapoznaj się z przykładem 2/96 i rozwiąż ćwiczenie 3a,b,c,d/96.

29 kwietnia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Rozwiązywanie równań wymiernych.

Zapoznaj się z przykładem 3/97 i wykonaj ćwiczenie 4/97

30 kwietnia

Temat: Rozwiązywanie równań wymiernych – cd.

Jeśli w poprzednich dniach nie skończyłeś/łaś ćwiczeń to dokończ pracę i wyślij. Jeśli wszystko zrobiłeś/łaś w terminie to jako pracę dodatkową (na ocenę) możesz wykonać zadanie 7/98.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

klasa II P

27 kwietnia

Temat: Rozwiązanie nierówności wielomianowej metodą tzw. siatki znaków.

Zapoznaj się z metodą siatki znaków rozwiązywania nierówności wielomianowych (strona 105 podręcznika).

Rozwiąż zadanie11/105.

28 kwietnia

Temat: Rozwiązywanie nierówności wielomianowych metodą siatki znaków.

Rozwiąż zadanie10a,b/105.

30 kwietnia

Temat: Rozwiązywanie nierówności wielomianowych metodą siatki znaków – cd.

Rozwiąż zadanie10e,f/105.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

klasa IV

27 kwietnia, 28 kwietnia i 29 kwietnia

Temat: Rozwiązywanie przykładowych zestawów maturalnych.

Materiały otrzymasz e-mailem.

Klasa IV – godzina wychowawcza 27.04.

Temat: „Ale to już było…” – podsumowanie szkolnej przygody.

Tydzień 20 kwietnia – 23 kwietnia

klasa II G

20 kwietnia i 21 kwietnia

Temat: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu wyrażeń wymiernych.

Pamiętając, że zawsze na początku rozwiązywania należy wyznaczyć dziedzinę wyrażenia, rozwiąż zadania: 2a,b/94, 3a,b/94 i 4/94.

Przykłady znajdowania wspólnego mianownika wyrażeń otrzymasz e-mailem.

22 kwietnia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Wyznaczanie ze wzorów wskazanych zmiennych.

Zapoznaj się z otrzymanymi e-mailem materiałami (to przykłady f,g z zadania6/95) a następnie wykonaj zadanie 5/95 i zadanie 6/95 (bez f,g bo te są rozwiązane w przesłanych ci materiałach).

23 kwietnia

Temat: Przykłady zastosowania wyrażeń wymiernych w zadaniach.

Zapoznaj się z przykładami zadań ze strony 95 podręcznika.

Dla chętnych – zadania 7, 8 ze strony 95 podręcznika (niekoniecznie oba). Rozwiązania ocenię niezależnie od oceny za tydzień (czyli za poprzednie trzy dni).

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

klasa II P

20 kwietnia

Temat: Nierówności wielomianowe.

Zapoznaj się z przykładem 1/101 z podręcznika i wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3 ze strony 101.

UWAGA! Pamiętaj by zwracać uwagę na to, czy przedziały powinny być domknięte, czy nie. Zależy to od znaku nierówności (czy nierówność jest ostra – „większe” albo „mniejsze” – czy też nieostra – „większe lub równe” albo „mniejsze lub równe”).

21 kwietnia

Temat: Rozwiązywanie nierówności wielomianowych.

Rozwiąż ćwiczenie 4/101.

23 kwietnia

Temat: Ćwiczenia w rozwiązywaniu nierówności wielomianowych.

Zapoznaj się z przykładami 2 i 3 ze strony 102 z podręcznika i wykonaj ćwiczenie 5a,b,c,e/102.

Pamiętaj o różnych metodach rozkładania wielomianu na czynniki (wyłączanie przed nawias, grupowanie wyrazów, wzory skróconego mnożenia, skorzystanie ze wzorów na obliczanie pierwiastków trójmianu kwadratowego).

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

klasa IV

20 kwietnia i 21 kwietnia

Temat: Rozwiązywanie zadań zamkniętych z przykładowych zestawów maturalnych.

Materiały otrzymasz e-mailem.

22 kwietnia i 23 kwietnia

Temat: Rozwiązywanie zadań otwartych z przykładowych zestawów maturalnych.

Materiały otrzymasz e-mailem.

Klasa IV – godzina wychowawcza 20.04.

Temat: Po co matura? Plany na przyszłość.

 

Tydzień 13 kwietnia – 16 kwietnia

klasa II G

13 kwietnia

Temat: Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych – ćwiczenia.

Przypomnij z podręcznika jak wykonujemy mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych. Nie zapomnij o dziedzinie! Rozwiąż zadanie 5/91.

14 kwietnia

Temat: Upraszczanie wyrażeń wymiernych.

Przypomnij sobie na czym polega upraszczanie ułamków zwykłych a następnie wyrażeń wymiernych. Rozwiąż zadanie 12a,b/92, ale najpierw zapoznaj się z rozwiązaniem przykładu c), który otrzymasz na swoje konto e-mailowe.

15 kwietnia

Temat: Dodawanie wyrażeń wymiernych.

Przypomnij sobie jak dodaje się ułamki zwykłe kiedy mają takie same mianowniki a jak, kiedy mianowniki tych ułamków są różne.

Następnie zapoznaj się z przykładem 1/93 z podręcznika i wykonaj ćwiczenie 1a,b,e/93.

Temat: Odejmowanie wyrażeń wymiernych.

Zapoznaj się z przykładem 2/93 z podręcznika i wykonaj ćwiczenie 2a,b,e/93.

16 kwietnia

Temat: Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych – ćwiczenia.

Zapoznaj się z przykładem 3/94 i wykonaj ćwiczenie 3b,c/94.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

klasa II P

13 kwietnia

Temat: Szkicowanie wykresów wielomianów.

Zapoznaj się z przykładem 2/99 z podręcznika i wykonaj ćwiczenie 5/99.

14 kwietnia

Temat: Szkicowanie wykresów wielomianów – ćwiczenia.

Rozwiąż zadanie 2/99 i zadanie 3/100.

16 kwietnia

Temat: Wykres wielomianu – zadania.

Wykonaj zadania: 4a,b,c/100 i 5a,b,c/100.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

klasa IV

13 kwietnia

Temat: Stereometria – powtórzenie wiadomości.

Przypomnij sobie wiadomości ze stereometrii: graniastosłupy, kąty między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi), kąty między odcinkami i płaszczyznami (np. między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), ostrosłupy prawidłowe, pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych i ostrosłupów. Powtórzenie jest na stronie 299 podręcznika.

Wykonaj zadania: 1a/300 i 8/301.

14 kwietnia

Temat: Stereometria – cd. powtórzenia wiadomości.

Wykonaj zadania: 9/301 i 13/301.

15 kwietnia

Temat: Zapoznanie z informacjami o egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym i typami zadań.

Materiały otrzymasz na swoje konto e-mailowe.

16 kwietnia

Temat: Przykładowe zadania jakie występują na egzaminie maturalnym.

Rozwiąż 6 przykładowych zadań (po dwa z każdej grupy) z materiału wysłanego na twoje konto e-mailowe.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

Klasa IV – godzina wychowawcza 13.04.

Temat: Wpływ zmian klimatycznych na dostępność zasobów wodnych, wybranych obszarów na świecie – tele-wykład prowadzony przez dr Elżbietę Jekatierynczuk-Rudczyk z wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

30 marca i 31 marca

klasa II G

30 marca i 31 marca

Temat: Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu wyrażeń wymiernych.

*Zadania dla chętnych (do obu lekcji): 9a,b,c,d/92; 11a,b,c,d/92; 12a,b/92. Jest to szansa dla tych, którzy chcieliby poprawić lub „zdobyć” ocenę.

klasa II P

30 marca

Temat: Wykres wielomianu.

Zapoznaj się z wykresami przedstawionymi w podręczniku na stronie 96. Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj wnioski na końcu strony, zwłaszcza ten w zielonej ramce. Prześledź przykład 1/97.

31 marca

Temat: Wykres wielomianu – cd.

Zapoznaj się z wykresami wielomianów ze stron 97 i 98 podręcznika. Wykonaj ćwiczenie 2 i 3 ze strony 98.

Wskazówka:

Zwracaj uwagę na miejsca zerowe (możesz spróbować najpierw w podanych, na str. 97 i 98, przykładach bo tam wykresy masz opisane, nie musisz dobierać wzoru do wykresu, jak w ćwiczeniach).

klasa IV

30 marca

Temat: Statystyka – powtórzenie wiadomości.

Otrzymasz powtórzenie i zadania e-mailem. Możesz też powtarzać z podręcznika str.312.

31 marca

Temat: Rachunek prawdopodobieństwa – powtórzenie wiadomości.

Otrzymasz powtórzenie i zadania e-mailem. Możesz też powtarzać z podręcznika str.305.

Klasa IV – godzina wychowawcza 30.03.

Temat: Pracuję, czytam, biegam, śpię – o znaczeniu odpoczynku i relaksu.

 

Tydzień 23 marca – 26 marca

klasa II G

23 marca

Temat: Wyrażenia wymierne.

Zapoznaj się z określeniem i przykładami wyrażeń wymiernych oraz z określeniem co jest dziedziną wyrażenia wymiernego. Następnie prześledź przykład 1/89 i wykonaj ćwiczenie1/89.

24 marca

Temat: Upraszczanie wyrażeń wymiernych.

Zapoznaj się z przykładem 2/89 podręcznika i wykonaj ćwiczenie 2(bez g, h)/89.

25 marca

Temat: Mnożenie wyrażeń wymiernych.

Zapoznaj się z przykładem 3/90 podręcznika i wykonaj ćwiczenie 3a),b),c)/90.

Temat: Dzielenie wyrażeń wymiernych.

Zapoznaj się z przykładem 4 i 5 ze strony 90 podręcznika i wykonaj ćwiczenie 4a),b)/90 oraz 5a),b)/90.

26 marca

Temat: Dziedzina i upraszczanie wyrażeń wymiernych – ćwiczenia.

Rozwiąż zadania: 1a),b)/91; 2a),b)/91 i 3a),b)/91.

klasa II P

23 marca

Temat: Pierwiastki wielokrotne wielomianu.

Zapoznaj się z przykładami 1 i 2 ze strony 93 oraz z definicją pierwiastka k-krotnego. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2/93.

PAMIĘTAJ! Musisz mieć wielomian rozłożony na czynniki jak najniższego stopnia (tak, aby żadnego z nich nie dało się już dalej rozłożyć).

24 marca

Temat: Pierwiastki wielokrotne wielomianu – cd.

Uważnie przeczytaj przykład 3/94 i wykonaj ćwiczenie 3a),c)/94.

Zapoznaj się z twierdzeniem ze strony 94 (jest tylko jedno twierdzenie na tej stronie) i zapisz je w zeszycie a następnie wykonaj ćwiczenie4/94.

26 marca

Temat: Pierwiastki wielokrotne wielomianu – ćwiczenia.

Rozwiąż zadania: 1a),b),c)/95 i 3a),b)/95.

klasa IV

23 marca

Temat: Planimetria – okręgi na płaszczyźnie i kąty w okręgu.

Przypomnij najważniejsze wiadomości dotyczące tematu lekcji (w podręczniku to strona 290 – ramka i strona 291 – ramka). Rozwiąż zadania: 18/291 i 23/292.

24 marca – 26 marca

Temat: Planimetria – podsumowanie wiadomości, rozwiązywanie zadań.

Otrzymasz zestaw 25 zadań dotyczących działu „Planimetria”. Rozwiąż tyle, ile zdołasz w ciągu 3 lekcji – 24, 25, 26 marca (ale na ocenę dopuszczającą nie mniej niż 8 zadań) i w piątek odeślij odpowiedzi wraz z rozwiązaniami do każdego zadania.

Klasa IV – godzina wychowawcza 23.03.

Temat: Odpowiedzialność prawna i cywilna za własne słowa i czyny.

Każdy otrzyma prezentację, którą warto obejrzeć. Zachęcam.

Tydzień 16 marca – 19 marca

klasa II G

16 marca i 17 marca

Temat: Przekształcenia wykresu funkcji.

Zapoznaj się z przykładem 1/85 podręcznika. Wykonaj ćwiczenie 1a/85 (Zrób wykresy w oddzielnych układach współrzędnych, czyli trzy rysunki).

18 marca

Temat na dwie godziny lekcyjne: Przekształcenia wykresu funkcji – cd.

Zapoznaj się z przykładem 3/86 podręcznika (oba podpunkty) i wykonaj ćwiczenie 3a)/86 oraz 4a)/86.

19 marca

Temat: Odczytywanie z wykresu funkcji rozwiązań równania f(x)=m.

Zapoznaj się z przykładami 2/85, 4/87 i 5/87. Prześledź uważnie kolejne etapy powstawania wykresu funkcji oraz sposób określania liczby rozwiązań równania w zależności od parametru m.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

klasa II P

16 marca

Temat: Pierwiastki całkowite wielomianu.

Zapoznaj się z twierdzeniem o pierwiastkach całkowitych ze strony 88 podręcznika i z jego dowodem. Zapisz to twierdzenie (bez dowodu) pod tematem lekcji. Prześledź przykład 1/88 i wykonaj ćwiczenie1a)/88. Następnie uważnie przeczytaj przykład 2/89 i wykonaj ćwiczenie 2a)/89.

17 marca

Temat: Pierwiastki całkowite wielomianu – ćwiczenia.

Prześledź przykład 3/89 i wykonaj ćwiczenie 3a),b) ze str.89.

19 marca

Temat: Pierwiastki wymierne wielomianu.

Zapoznaj się z twierdzeniem o pierwiastkach wymiernych ze strony 90 podręcznika. Wykonaj ćwiczenie 4/90.

Do rozwiązania przydadzą ci się pewne informacje:

1. Pierwiastek wymierny wielomianu=p/q (tak zapisałam kreskę ułamkową, czyli dzielenie). Liczby całkowite p, q są względnie pierwsze co oznacza, że ich największym wspólnym dzielnikiem jest jeden, czyli ułamek p/q jest nieskracalny.

2. Pamiętaj, że liczby całkowite można zapisać w postaci ułamków, np. -1=-1/1 lub -1=2/-2, lub -1=-5/5 itd.; np. 2=2/1 lub 2=-6/-3 itd.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

klasa IV

16 marca

Temat: Geometria analityczna – powtórzenie wiadomości.

Przypomnij sobie jak wyznacza się współrzędne środka odcinka gdy dane są współrzędne jego końców, oraz jak oblicza się długość odcinka w przypadku danych współrzędnych jego końców i odległość punktu o danych współrzędnych od prostej o danym równaniu (strona 280 podręcznika). Wykonaj zadania: 1a),b)/280, 2/280 i 3a)/280.

17 marca

Temat: Geometria analityczna – cd. powtórzenia wiadomości.

Przypomnij wiadomości o wektorach (strona 282 podręcznika) oraz równanie okręgu o środku w punkcie S i promieniu r (strona 283 podręcznika). Wykonaj zadanie 21/283.

18 marca

Temat: Planimetria – powtórzenie wiadomości.

Powtórz wiadomości dotyczące trójkątów ze strony 287 podręcznika. Rozwiąż zadanie 1/288.

19 marca

Temat: Planimetria – cd. powtórzenia wiadomości.

Przypomnij sobie cechy podobieństwa trójkątów i twierdzenie Talesa (strona 290 podręcznika). Rozwiąż zadanie 16/290.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

 

Klasa IV – godzina wychowawcza 16.03.

Temat: Lekcja z cyklu „POLECAM” – ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, itp.

 

Tydzień 09 marca – 12 marca

klasa II G

09 marca

Temat: Funkcja homograficzna – definicja i określanie dziedziny funkcji.

Zapoznaj się z definicją funkcji homograficznej z podręcznika str. 82 i przykładami wyznaczania dziedziny takiej funkcji, które wyślę na indywidualne konta mailowe. Dla funkcji z ćwiczenia 1 i 2/82 określ dziedziny (tylko dziedziny, wykresów nie szkicuj).

10 marca

Temat: Funkcja homograficzna – szkicowanie wykresu.

Uważnie prześledź przykłady 1 i 2 ze str. 82 podręcznika i naszkicuj wykresy funkcji z ćwiczenia 1/82.

11 marca

Temat: Funkcja homograficzna – postać kanoniczna.

Zapoznaj się z definicją na stronie 83 podręcznika i z przykładem 3/83. Wykonaj ćwiczenie 3/83.

Temat: Funkcja homograficzna – rozwiązywanie zadań.

Rozwiąż zadania: 1/83 i 9a,b/84.

12 marca

Temat: Asymptoty wykresu funkcji homograficznej.

Zapoznaj się z tekstem w niebieskiej ramce, przy zadaniu 6 na stronie 84 podręcznika i wykonaj zadanie 6/84.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, w którym mamy lekcje. Nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

klasa II P

09 marca

Temat: Twierdzenie Bézouta – cd.

Zapoznaj się z twierdzeniem Bezouta i jego dowodem z podręcznika str.85. Zapisz to twierdzenie (bez dowodu) pod tematem lekcji.

Zapoznaj się z przykładami: 3/85 i 4/86 a następnie wykonaj ćwiczenia: 3/85 i 4/86.

UWAGA! W piątek o 12:00 będzie krótki test dotyczący wielomianów (twierdzenie Bezouta – zadania), taka „kartkówka”. Proszę aby wszyscy uczestniczyli.

10 marca

Temat: Twierdzenie Bézouta – rozwiązywanie zadań.

Wykonaj zadania 2 i 3 ze str.87.

12 marca

Temat: Twierdzenie Bézouta – test sprawdzający.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, w którym mamy lekcje. Nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

klasa IV

09 marca

Temat: Ciągi – cd powtórzenia wiadomości.

Wykonaj zadania: 1/271, 3a,b/271, 5a,b/271.

10 marca

Temat: Ciągi – rozwiązywanie zadań (ciąg arytmetyczny).

Wykonaj zadania: 6a,c/271, 9a,b/271, 15a/272.

11 marca

Temat: Ciągi – rozwiązywanie zadań (ciąg geometryczny).

Rozwiąż zadania 25a,b/273, 29a/273

12 marca

Temat: Ciągi – test sprawdzający.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, w którym mamy lekcje. Nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

 

Klasa IV – godzina wychowawcza 09.03.

Temat: Recykling. Czy warto i jak segregować odpady.

Tydzień 02 marca – 05 marca

klasa II G

02 marca

Temat: Wykres funkcji f(x)=1/x oraz f(x)=1/x, gdzie x0.

Naszkicuj wykres funkcji f(x)=1/x i zapisz jak nazywamy krzywą, która jest wykresem, jakie własności ma ta funkcja (podręcznik str. 73) a następnie naszkicuj wykres funkcji f(x)= 1/x i wypisz jej własności (podręcznik str. 74).

03 marca

Temat: Wykres funkcji f(x)=a/x, gdzie a≠0 i x0.

Wykonaj ćwiczenie 1/73 i ćwiczenie 4a/74. Przyślij mi rozwiązania.

04 marca

Temat na dwie godziny lekcyjne: Przesunięcie wykresu funkcji f(x)=a/x o wektor.

Zapoznaj się z przykładami 1, 2, 3, 4 ze stron 76 – 77 podręcznika a następnie wykonaj ćwiczenie 4a,b/78 oraz ćwiczenie 5/78. Przyślij mi rozwiązania.

05 marca

Temat: Hiperbola i hiperboloida.

Zapoznaj się z tematem z podręcznika str. 80 i 81.

klasa II P

02 marca

Temat: Równość wielomianów.

Zapoznaj się z przykładami 1 i 2 ze strony 82 podręcznika i wykonaj ćwiczenie 1/82 i ćwiczenie 2/83.

03 marca

Temat: Równość wielomianów – cd.

Wykonaj zadania 1a,2a,3 i 4a ze strony 83 podręcznika.

05 marca

Temat: Twierdzenie Bézouta.

Uważnie przeczytaj na stronie 84 podręcznika przykłady 1 i 2 oraz twierdzenie o reszcie. Zapisz twierdzenie o reszcie pod tematem lekcji. Wykonaj ćwiczenie 2/84.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

klasa IV

02 marca

Temat: Funkcje wykładnicze i logarytmiczne – powtórzenie.

Zapoznaj się z powtórzeniem z podręcznika na stronie 265. Wykonaj zadania1, 2/265 i 10/266.

03 marca

Temat: Funkcje wykładnicze i logarytmiczne – rozwiązywanie zadań.

Zapoznaj się z otrzymanymi materiałami dotyczącymi funkcji wykładniczej i funkcji logarytmicznej. Wykonaj zadania 4, 4, 6, 7/266.

04 marca

Temat: Równania wykładnicze i logarytmiczne.

Rozwiąż zadania 16/267 oraz 12, 13/266.

05 marca

Temat: Ciągi – powtórzenie wiadomości.

Przeczytaj powtórzenie wiadomości o ciągach (str.270 podręcznika).

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

Klasa IV – godzina wychowawcza 02.03.

Temat: Prokrastynacja, czyli odkładanie na później – warto wiedzieć.

Wyślę materiały na wasze skrzynki mailowe.

Tydzień 23 lutego – 26 lutego

klasa II G

23 lutego

Temat: Utrwalenie wiadomości dotyczących wielomianów.

Dokończ rozwiązywanie zadań z zestawu powtórzeniowego. Przypominam, że robisz to na ocenę. Wyślij rozwiązania dzisiaj.

24 lutego

Temat: Test – wielomiany.

Test jest zaplanowany na godzinę 12-tą więc przed tą godziną bądź przygotowany/a bo otrzymasz pytanie a po udzieleniu odpowiedzi test. Wszystkie pozostałe informacje (ile masz czasu na rozwiązanie i punktacja) będą wraz z testem.

25 lutego

Temat na dwie godziny lekcyjne: Proporcjonalność odwrotna.

Zapoznaj się z określeniem wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych (przesłane materiały), z definicją proporcjonalności odwrotnej (podręcznik str. 70) oraz z przykładami 1, 2/70 i 3/71. Następnie wykonaj ćwiczenie 1/70 i ćwiczenie 2/71

26 lutego

Temat: Proporcjonalność odwrotna – rozwiązywanie zadań.

Rozwiąż zadania: 3, 4 ze str. 71 i 10/72.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

klasa II P

23 lutego

Temat: Dzielenie wielomianów – cd.

Zapoznaj się z przykładami 3 i 4 ze strony 79 podręcznika i wykonaj ćwiczenie 2/79.

24 lutego

Temat: Ćwiczenia w dzieleniu wielomianów.

Wykonaj ćwiczenia 3/80.

26 lutego

Temat: Ćwiczenia w dzieleniu wielomianów – cd.

Uważnie przeczytaj na stronie 81 podręcznika tekst i przykład (w ramce) dotyczący dzielenia wielomianu przez wielomian (zwróć uwagę, że dotychczas było tylko dzielenie przez dwumian). Wykonaj zadania: 1a,b i 3c,d ze strony 80 podręcznika.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

klasa IV

23 lutego

Temat: Test – wielomiany i funkcje wymierne.

Godzinę ustalimy w poniedziałek 15.02 (czekam na wasze sugestie). Jeśli chodzi o sam test wszystko odbędzie się w taki sposób, jaki dobrze znacie.

Od środy zaczynamy powtarzać funkcje trygonometryczne.

24 lutego

Temat: Funkcje trygonometryczne – powtórzenie wiadomości część I.

Zapoznaj się z materiałami powtórzeniowymi i przykładami, które otrzymasz i wykonaj zadanie 1a,b/257 i zadanie 3/257.

25 lutego

Temat: Funkcje trygonometryczne – powtórzenie wiadomości część II.

Zapoznaj się z kolejną częścią powtórzenia z podręcznika (str. 259 i str. 260 – ramka) oraz z przesłanymi na ten dzień materiałami. Rozwiąż zadanie 4/257.

26 lutego

Temat: Funkcje trygonometryczne – rozwiązywanie zadań.

Rozwiąż zadanie 11/258 z podręcznika.

Rozwiązania przysyłaj każdego dnia, nie zbieraj wszystkiego na piątek (przy ocenie liczy się systematyczność pracy).

Klasa IV – godzina wychowawcza 23.02.

Temat: Współczesne zagrożenia rodziny. Co niszczy a co chroni więzy rodzinne?

Tydzień 16 lutego – 19 lutego

Zajęć z matematyki nie ma – zwolnienie lekarskie nauczyciela.

Tydzień 09 lutego – 12 lutego

klasa II G

Za tydzień 17 lutego (środa) – test dotyczący wielomianów.

09 lutego

Temat: Wielomiany – zastosowania.

Wykonaj ćwiczenia 1 i 2 ze strony 60 podręcznika.

10 lutego

Temat: Wielomiany – zastosowania – cd.

Wykonaj ćwiczenia 3 i 4 ze strony 60 podręcznika.

11 lutego

Temat na dwie godziny lekcyjne: Zagadnienia uzupełniające – schemat Hornera.

Zapoznaj się ze schematem Hornera – podręcznik strona 64 i wykonaj zadanie 3/64.

Z twierdzenia o reszcie (podręcznik str. 36) wynika, że kiedy wielomian w(x) dzieli się przez dwumian (x-a) zresztą, to ta reszta wynosi r=w(a). Zatem schemat Hornera pozwoli nie tylko łatwiej uzyskać wynik dzielenia wielomianu przez dwumian, ale również wyznaczyć w(a) czyli wartość wielomianu dla dowolnej liczby całkowitej. Przykład i zadanie do rozwiązania wyślę e-mailem do każdego.

12 lutego

Temat: Powtórzenie wiadomości o wielomianach.

Otrzymasz materiały e-mailem.

klasa II P

Przypominam, że we wtorek jest jedna godzina matematyki a nie dwie.

09 lutego

Temat: Równania wielomianowe.

Zapoznaj się z tematem ze strony 74 podręcznika oraz z przykładami 1 i 2/74 a następnie wykonaj ćwiczenie 1/74.

10 lutego

Temat: Równania wielomianowe – cd.

Zapoznaj się z przykładami 3/74, 4/75, 5/75 i 6/76 a następnie wykonaj ćwiczenia 2c,d/75, 3/75 i 4a,b/76.

12 lutego

Temat: Dzielenie wielomianów.

Przypomnij pisemne dzielenie liczb naturalnych (przykład takiego dzielenia w niebieskiej ramce w podręczniku na stronie 78). Wykonaj sposobem pisemnym cztery dzielenia: 2760: 8; 4116: 14; 5610:6 i 2079:21.

Zapoznaj się z przykładem 2/78 i wykonaj ćwiczenie 1b,c/78.

klasa IV

Za tydzień 16 lutego (wtorek) – test z kolejnej części powtórzenia – wielomiany i funkcje wymierne.

09 lutego

Temat: Równania wielomianowe.

Zadanie 16/248

10 lutego

Temat: Nierówności wielomianowe.

Kartę pracy otrzymasz e-mailem.

11 lutego

Temat: Funkcje wymierne – powtórzenie wiadomości.

Powtórz – str. 251 podręcznika. Wykonaj zadania 1, 2/251.

12 lutego

Temat: Równania wymierne.

Materiały otrzymasz e-mailem. Rozwiąż zadanie 3/251 z podręcznika.

Klasa IV – godzina wychowawcza 09.02.

Temat: Kim jestem – pojęcie godności ludzkiej. Media i wszystko na sprzedaż?

Tydzień 02 lutego – 05 lutego

klasa II G

02 lutego

Temat: Wykres wielomianu – ćwiczenia.

Przypomnij temat z podręcznika str 48 i 49. Zapoznaj się z wykresami wielomianów czwartego stopnia o dodatnim współczynniku przy najwyższej potędze (str. 49) i z wykresami wielomianów czwartego stopnia o ujemnym współczynniku przy najwyższej potędze (str. 50). Wykonaj ćwiczenie 2/50.

03 lutego

Temat: Wykres wielomianu – ćwiczenia – cd.

Po przeanalizowaniu przykładu 3/51, wykonaj ćwiczenie 5/51.

04 lutego

Temat na dwie godziny lekcyjne: Nierówności wielomianowe.

Zapoznaj się z przykładami 1/53, 2/54, 3/54, 4/54, 5/55. Wzorując się na przykładach wykonaj ćwiczenia 1/53, 2/53 oraz ćwiczenie 6/54 .

05 lutego

Temat: Rozwiązywanie nierówności wielomianowych.

Zapoznaj się z metodą rozwiązywania nierówności wielomianowych za pomocą tzw. „siatki znaków” – podręcznik str. 57. Na podstawie tego przykładu i przykładu, który otrzymasz ode mnie (rozwiązanie zadania 9h/57) wykonaj zadanie 9a,b,c/57.

klasa II P

Od 2 lutego jest nowy semestr i mamy 3 lekcje matematyki w tygodniu (czyli we wtorek jest jedna godzina a nie dwie).

02 lutego

Temat: Rozkład wielomianu na czynniki.

Zapoznaj się z rozkładaniem wielomianu na czynniki na podstawie przykładów 1 i 2 ze strony 69 podręcznika oraz z podstawowym twierdzeniem algebry (str. 69) a następnie wykonaj ćwiczenie 1/69.

03 lutego

Temat: Rozkład wielomianu na czynniki – cd.

Zapoznaj się z przykładem 3/70 i wykonaj ćwiczenie 3a,b,c,d/70.

05 lutego

Temat: Rozkładanie wielomianów na czynniki – ćwiczenia z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia i grupowania wyrazów.

Uważnie prześledź przykłady 1,2/72 a następnie wykonaj ćwiczenie 1/72 oraz ćwiczenie 2a,b,c,d/72.

klasa IV

02 lutego

Temat: Test podsumowujący wiadomości dotyczące funkcji kwadratowej.

03 lutego

Temat: Wielomiany – powtórzenie wiadomości.

Powtórz wiadomości dotyczące wielomianów z podręcznika str. 245 lub z przesłanych przeze mnie, do każdego indywidualnie, materiałów. Zapoznaj się m.in. z twierdzeniem Bezouta, twierdzeniem o reszcie, o pierwiastkach całkowitych i o pierwiastkach wymiernych wielomianu.

04 lutego

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących wielomianów.

Rozwiąż zadania 1,2,3/246.

05 lutego

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących wielomianów – cd.

Rozwiąż zadania 4,5,6/246.

Klasa IV – godzina wychowawcza 02.02.

Temat: Rola stowarzyszeń charytatywnych i wolontariatu w pomaganiu ludziom chorym, biednym, starszym, uchodźcom.

Tydzień 26 stycznia – 29 stycznia

klasa II G

26 stycznia

Temat: Równania wielomianowe. Wzór Cardano.

Zapoznaj się z tematem z podręcznika (str. 44). Możesz spróbować swoich sił rozwiązując zadania (niekoniecznie wszystkie) jednak nie musisz wysyłać rozwiązań.

27 stycznia

Temat: Pierwiastki wielokrotne.

Po przeanalizowaniu przykładu 1/45, przykładu 2/45 i zapoznaniu się z definicją pierwiastka k-krotnego zapisz tę definicję pod tematem a następnie rozwiąż ćw.1a,b/45.

28 stycznia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Pierwiastki wielokrotne wielomianu – ćwiczenia.

Wykonaj ćw.2/45.

Zapoznaj się z przykładem 3/46 i z twierdzeniem ze strony 46. Zapisz pod ćwiczeniem to twierdzenie. Wzorując się na przykładzie 3/46 wykonaj ćwiczenie 3a/46 a korzystając z twierdzenia (str 46) wykonaj ćwiczenie 4/46.

29 stycznia

Temat: Wykres wielomianu.

Zapoznaj się z przykładami wykresów wielomianów ze strony 48 podręcznika. Prześledź przykłady 1 i 2 ze strony 49.

klasa II P

26 stycznia

Temat: Mnożenie wielomianów.

Zapoznaj się z przykładem 1/60, z twierdzeniem o stopniu iloczynu wielomianów (str. 60), zapisz to twierdzenie pod tematem a następnie uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj przykład 2/60. Aby poćwiczyć mnożenie wielomianów wykonaj ćwiczenie 1/60 i ćwiczenie 2/61.

Temat: Ćwiczenia dotyczące mnożenia wielomianów.

Zapoznaj się z przykładem 3/61. Zrób ćwiczenie 3/61.

27 stycznia

Temat: Wzory skróconego mnożenia.

Zapoznaj się z twierdzeniami ze str.64,65 i 66 z podręcznika. Zapisz te twierdzenia pod tematem. Aby poćwiczyć możesz wykonać ćwiczenia 2 i 5 ze stron 64-65.

29 stycznia

Temat: Trójkąt Pascala.

Wykonaj ćwiczenie 5/56.

Zapoznaj się z zagadnieniem ze strony 68. Możesz spróbować swoich sił rozwiązując zadania ze strony 68 (niekoniecznie wszystkie) jednak rozwiązań nie musisz wysyłać.

klasa IV

26 stycznia

Temat: Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych.

Przykładowe zadania to 9, 10, 12, 13 ze strony 239.

27 stycznia

Temat: Rozwiązywanie układów równań, z których przynajmniej jedno jest kwadratowe.

Przykładowe zadania to 11/239, 31/241.

28 stycznia

Temat: Wzory Viete’a.

Przypomnij wzory Viete’a – strona 241. Przykładowe zadania to 32, 33/241.

29 stycznia

Temat: Zadania z treścią dotyczące funkcji kwadratowej (w tym zadania optymalizacyjne).

Przykładowe zadania to 39, 43a/242.

Klasa IV – godzina wychowawcza 26.01.

Temat: Pasja a sukces zawodowy.

Tydzień 19 stycznia – 22 stycznia

klasa II G

19 stycznia

Temat: Pierwiastki całkowite wielomianu.

Z podręcznika (strona 40) zapoznaj się z twierdzeniem o pierwiastkach całkowitych wielomianu oraz z dowodem tego twierdzenia. Samo twierdzenie zapisz pod tematem. Prześledź przykład 1/40 i wykonaj ćwiczenie 1/40.

20 stycznia

Temat: Rozwiązywanie równań wielomianowych z wykorzystaniem twierdzenia o pierwiastkach całkowitych wielomianu.

Po przeanalizowaniu przykładu 2/41 rozwiąż ćw.2a,b/41.

21 stycznia

Temat: Rozwiązywanie równań wielomianowych z wykorzystaniem twierdzenia o pierwiastkach całkowitych wielomianu – cd.

Wykonaj ćw.3a,b/41.

Temat: Pierwiastki całkowite wielomianu

Z podręcznika (strona 42) zapoznaj się z twierdzeniem o pierwiastkach wymiernych wielomianu i zapisz to twierdzenie pod tematem lekcji. Następnie wykonaj ćwiczenie 4/42.

22 stycznia

Temat: Rozwiązywanie równań wielomianowych z wykorzystaniem twierdzenia o pierwiastkach wymiernych wielomianu.

Wykonaj ćwiczenie 5a,b/42.

Jak zwykle czekam na wasze prace każdego dnia tygodnia. Nie zwlekajcie. Przypominam, że biorę pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa II P

19 stycznia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Stopień i współczynniki wielomianu.

Zapoznaj się ze wstępem do nowego działu „Wielomiany” na stronie 51 podręcznika. Pod tematem lekcji zapisz definicję jednomianu (str. 52 podręcznika) i wykonaj ćwiczenie 1/52. Następnie zapisz definicję wielomianu (str.52 podręcznika) i wykonaj ćw.2/53. W dalszej kolejności zapoznaj się z przykładami 1 i 2 ze strony 53 podręcznika i zrób ćwiczenia 3 i 4 ze strony 53 oraz ćw. 5a/53, ćw. 6a/53.

20 stycznia

Temat: Dodawanie i odejmowanie wielomianów.

Pracujesz z podręcznikiem. Uważnie prześledź przykłady 1 i 2 ze strony 55 oraz przykłady 3 i 4 ze strony 56. Wykonaj ćw. 1/55 i ćw. 4/56

22 stycznia

Temat: Dodawanie i odejmowanie wielomianów – ćwiczenia.

Wykonaj ćwiczenie 5/56.

Zapoznaj się z zagadnieniem: „Wielomiany wielu zmiennych” ze strony 57. Zwróć uwagę na przykłady 5 i 6/57.

Jak zwykle czekam na wasze prace każdego dnia. Przypominam, że biorę pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa IV

Uwaga! Kontynuujemy powtarzanie wiadomości do matury z matematyki.

19 stycznia

Temat: Funkcje i funkcja liniowa – cd powtórzenia wiadomości.

Przypomnij najważniejsze wiadomości dotyczące funkcji (dziedzina, zbiór wartości, miejsca zerowe, monotoniczność, wartość najmniejsza i największa, wykres). Rozwiąż zadania 4 i 5/229 podręcznika.

20 stycznia

Temat: Funkcje i funkcja liniowa – rozwiązywanie zadań.

Rozwiąż zadania: 10/230, 12/230, 19a,b/231.

21 stycznia

Temat: Funkcja kwadratowa – powtórzenie wiadomości.

Powtórz najważniejsze wiadomości dotyczące funkcji kwadratowej (wykres – parabola, wyróżnik, miejsca zerowe, położenie wykresu w zależności od znaku współczynnika a i znaku wyróżnika, postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa). Wykonaj zadanie 1/238.

22 stycznia

Temat: Funkcja kwadratowa – rozwiązywanie zadań.

Wykonaj zadania: 2/238 i 8/238.

Jak zwykle czekam na wasze prace każdego dnia. Przypominam, że biorę pod uwagę terminowość wysyłania prac.

Klasa IV – godzina wychowawcza 19.01.

Temat: Bycie dojrzałym to „wolność OD” czy „wolność DO” czegoś. Obowiązki dorosłości.

15 grudnia – 22 grudnia

klasa II G

15 grudnia i 16 grudnia

Temat: Powtórzenie wiadomości o wielomianach.

Do każdego indywidualnie wyślę kartę z zadaniami powtórzeniowymi.

17 grudnia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Utrwalenie wiadomości o wielomianach.

Do każdego indywidualnie wyślę kartę pracy z zadaniami do wykonania.

18 grudnia

Temat: Sprawdzian – wielomiany (do twierdzenia Bezouta).

22 grudnia

Temat: Omówienie i poprawa błędów z zadań ze sprawdzianu. Poprawianie ocen.

Bardziej niż zwykle czekam na wasze prace. Nie zwlekajcie wszystkiego na jeden dzień. Każdą pracę ocenię i średnia będzie oceną za powtórzenie. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa II P

15 grudnia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Powtórzenie wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej (układy, zastosowanie, zadania optymalizacyjne).

Do każdego indywidualnie wyślę kartę pracy z zadaniami do wykonania.

16 grudnia

Temat: Utrwalenie wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej (układy, zastosowanie, zadania optymalizacyjne).

Do każdego indywidualnie wyślę kartę pracy z zadaniami do wykonania.

18 grudnia

Temat: Sprawdzian wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej (układy, zastosowanie, zadania optymalizacyjne).

22 grudnia

Temat: Omówienie i poprawa błędów z zadań ze sprawdzianu.

Temat: Poprawianie ocen zaproponowanych na półrocze.

Jak zwykle czekam na wasze prace. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa IV

15 grudnia

Temat: Liczby i zbiory – rozwiązywanie zadań.

Do każdego indywidualnie wyślę kartę z zadaniami do wykonania.

16 grudnia

Temat: Liczby i zbiory – rozwiązywanie zadań cd.

Do każdego indywidualnie wyślę kartę z zadaniami do wykonania.

17 grudnia

Temat: Sprawdzenie wiadomości dotyczących liczb i zbiorów – test.

18 grudnia

Temat: Funkcje – powtórzenie wiadomości.

Zadania wyślę do każdego indywidualnie.

22 grudnia

Temat: Funkcje – powtórzenie wiadomości cd.

Zadania wyślę do każdego indywidualnie.

Jak zwykle czekam na wasze prace. Przypominam, że biorę pod uwagę również terminowość wysyłania prac.

Klasa IV – godzina wychowawcza 15.12.

Temat: Czy umiemy gospodarować posiadanymi środkami finansowymi? Czy opłaca się oszczędzać?

Klasa IV – godzina wychowawcza 22.12.

Temat: Rola w życiu ludzi i środowisk społecznych tradycji, norm i reguł obyczajowych i religijnych – Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok.

Tydzień 08 grudnia – 11 grudnia

klasa II G

08 grudnia

Temat: Równość wielomianów.

Z podręcznika (strona 34) zapoznaj się z określeniem wielomianów równych oraz z przykładem 1/34. Wykonaj ćwiczenie 1/34.

09 grudnia

Temat: Równość wielomianów – ćwiczenia.

Po przeanalizowaniu przykładu 2/34 rozwiąż ćw.2/35 i ćw.3a/35.

10 grudnia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Twierdzenie Bezouta.

Zapoznaj się z tematem z podręcznika str.36 – 38. Zapisz pod tematem twierdzenie o reszcie i twierdzenie Bezouta (ramki str.36 i 37). Następnie wykonaj ćw.2/36 i ćw.3/37 (dokładne instrukcje w przykładach 1, 2 i 3).

11 grudnia

Temat: Twierdzenie Bezouta – ćwiczenia.

Pod tematem wykonaj zadanie

Następnie wykonaj zadanie 4/39.

Jak zwykle czekam na wasze prace każdego dnia tygodnia. Nie zwlekajcie wszystkiego na jeden dzień. Każdą pracę ocenię i średnia będzie oceną za tydzień. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa II P

08 grudnia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Funkcja kwadratowa – rozwiązywanie zadań z treścią.

Wykonaj ćw.2/38 oraz ćw.6/39.

09 grudnia

Temat: Zagadnienia uzupełniające – równania i układy równań drugiego stopnia.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z krzywymi opisanymi za pomocą równań drugiego stopnia ze strony 42 podręcznika.

11 grudnia

Temat: Zagadnienia uzupełniające – równania i układy równań drugiego stopnia – cd.

Zapoznaj się z przykładami 1 i 2 ze strony 43 podręcznika.

Jak zwykle czekam na wasze prace. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa IV

08 grudnia

Temat: Dowody w geometrii – cd.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z tematem ze strony 216 – 217 podręcznika. Zapisz twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie.

09 grudnia

Temat: Dowody w matematyce – rozwiązywanie zadań.

Sprawdź jak sobie poradzisz. Postaraj się rozwiązać zadanie 7/211 i zadanie 5 (dwa podpunkty)/218. Jest to praca dla chętnych.

Zaczynamy powtarzanie wiadomości do matury z matematyki.

10 grudnia

Temat: Liczby, zbiory i wartość bezwzględna – powtórzenie.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z teorią ze strony 220.

11 grudnia

Temat: Liczby, zbiory i wartość bezwzględna – powtórzenie cd.

Wykonaj zadania1 i 3/221.

Jak zwykle czekam na wasze prace. Przypominam, że biorę pod uwagę również terminowość wysyłania prac.

Klasa IV – godzina wychowawcza 01.12.

Temat: Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych.

 

Tydzień 30 listopada – 04 grudnia

klasa II G

01 grudnia

Temat: Równanie wielomianowe.

Z podręcznika (strona 26 – 27) zapoznaj się z wyznaczaniem pierwiastków wielomianu, czyli rozwiązywaniem równań wielomianowych. Zwróć uwagę na niebieską ramkę przy przykładzie 1. To dobrze znana nam równoważność, ale przypomnij ją sobie i zapisz pod tematem lekcji. Po przeanalizowaniu przykładów 1 – 4 (strony 26, 27) wykonaj ćw.1d/26 i ćw.2b,d,f/27.

02 grudnia

Temat: Równanie wielomianowe – cd.

Po przeanalizowaniu przykładów 5 i 6 (strony 27, 28) rozwiąż ćw.4a,b,c/28.

03 grudnia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Dzielenie wielomianów.

Przypomnij sobie dzielenie pisemne liczb naturalnych (przykład takiego dzielenia masz w podręczniku na stronie 30 w żółtej ramce. Wykonaj pod tematem pisemnie dzielenia: (3321:27), (20928:32) i (56742:14). Zapoznaj się z przykładami 1, 2 ze strony 30 podręcznika i wykonaj ćw.1a,b/30. Następnie zapoznaj się z przykładami 3 i 4 ze strony 31 i wykonaj ćw.2a,b/31. Zwróć uwagę na to, co jest napisane pod ćwiczeniem 2.

04 grudnia

Temat: Dzielenie wielomianów – ćwiczenia.

Pod tematem wykonaj ćw.2c/31 a pod nim zapisz:

Wykonując dzielenie wielomianu w przez dwumian ax+b, otrzymujemy jako iloraz pewien wielomian p oraz resztę r, która jest liczbą. Wielomian w można zapisać w postaci: w(x)=p(x)q(x)+r.”

Następnie wykonaj zadanie 4a,b/33.

Czekam na wasze prace każdego dnia tygodnia. Nie zwlekajcie wszystkiego na jeden dzień. Każdą pracę ocenię i średnia będzie oceną za tydzień. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa II P

01 grudnia

Temat na dwie godziny lekcyjne: Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z przykładem 1/35, wykonaj ćw.1a/35 oraz ćw.2/35.

Na kolejnej godzinie lekcyjnej zapoznaj się z kolejnymi przykładami (2, 3) ze stron 35 – 36 podręcznika i wykonajcie ćw.3a,b/36.

02 grudnia

Temat: Funkcja kwadratowa – zastosowanie.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z przykładem 4/36, wykonaj ćw.4/36 (do ćwiczenia zrób rysunek jak w przykładzie 4).

04 grudnia

Temat: Funkcja kwadratowa – zastosowanie cd.

Rozwiąż zadania: 1a/37 oraz 4/37.

Czekam na wasze prace każdego dnia tygodnia. Nie zwlekajcie wszystkiego na jeden dzień. Każdą pracę ocenię i średnia będzie oceną za tydzień. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac.

klasa IV

01 grudnia

Temat: Przykłady dowodów w algebrze.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z przykładami 1 – 3/206 – 207. Postaraj się wykonać ćw.1/206.

02 grudnia

Temat: Przykłady dowodów w algebrze – cd.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z przykładem 4/207. Postaraj się wykonać ćw.4a/207.

03 grudnia

Temat: Dowód nie wprost.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z tematem ze strony 209.

04 grudnia

Temat: Dowody w geometrii.

Pracujesz z podręcznikiem. Zapoznaj się z przykładami 1 – 3/212 – 213. Wykonaj ćw.1/212.

Czekam na wasze prace. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac.

Klasa IV – godzina wychowawcza 01.12.

Temat: Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości. Kultura osobista w klasie, w szkole w miejscach publicznych.

 

Tydzień 23 – 27 listopada

klasa II G

24 listopada

Temat: Rozkład trójmianu kwadratowego na czynniki – przypomnienie wiadomości.

W podręczniku na stronie 19 jest przypomnienie wiadomości dotyczących rozkładania na czynniki trójmianu kwadratowego. Wykonajcie po dwa podpunkty (a oraz b) z zadań 1,2,3,4 ze str.19 a także 5a/19.

25 listopada

Temat: Wzory skróconego mnożenia – przypomnienie.

Przypomnij wzory skróconego mnożenia dotyczące sześcianów (str.23 podręcznika).

26 listopada

Temat na dwie godziny lekcyjne: Rozkład wielomianu wielomianu na czynniki (wyłączanie przed nawias i zastosowanie wzorów skróconego mnożenia).

Zapoznajcie się z przykładami 1 i 2 str. 20, z przykładem 3 str. 21 oraz z przykładami 1,2 str. 24 podręcznika i wykonajcie ćw.1g,h/20, ćw.3e,f/21, ćw.1 i 2a,b/24.

27 listopada

Temat: Rozkład wielomianu na czynniki – cd (grupowanie wyrazów).

Podręcznik str. 24 – 25 – zapoznajcie się z przykładami 3 i 4. Wykonajcie ćw.3a,b/25.

Czekam na wasze prace każdego dnia tygodnia. Nie zwlekajcie wszystkiego na jeden dzień. Każdą pracę ocenię i średnia będzie oceną za tydzień. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac. Od tego tygodnia wysyłajcie zadania tego dnia, którego macie je zadane.

klasa II P

Nowy podręcznik to: MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

24 listopada

Temat na dwie godziny lekcyjne: Wzory Viete’a.

Pracujecie z podręcznikiem. Zapoznajcie się z twierdzeniem i z dowodem z ćw.1 (bez rozwiązywania ćwiczenia) oraz z przykładem 1 ze strony 27 a potem rozwiążcie ćw.2a,b,c,d/27.

Na kolejnej godzinie lekcyjnej zapoznajcie się z kolejnymi przykładami (2, 3, 4) ze stron 28 – 29 podręcznika i wykonajcie ćw.3a,b,c/28 i ćw.4/29.

25 listopada

Temat: Równania i nierówności kwadratowe z parametrem.

Należy zapoznać się z przykładami z podręcznika str.30.

27 listopada

Temat: Równania i nierówności kwadratowe z parametrem – cd.

Kończycie temat – str.32 podręcznika. Dla chętnych (osobna ocena) zadania 5 i 6 ze strony 33.

Czekam na wasze prace każdego dnia tygodnia. Nie zwlekajcie wszystkiego na jeden dzień. Każdą pracę ocenię i średnia będzie oceną za tydzień. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac. Od tego tygodnia wysyłajcie zadania tego dnia, którego macie je zadane.

klasa IV

Do każdego tematu materiały wyślę na wasze konta mailowe.

24 listopada

Temat: Powtórzenie materiału dotyczącego brył obrotowych.

25 listopada

Temat: Powtórzenie materiału dotyczącego brył obrotowych – cd.

Należy zapoznać się z tematem z podręcznika str.192-193.

26 listopada

Temat: Utrwalenie materiału dotyczącego brył obrotowych.

27 listopada

Temat: Sprawdzian dotyczący brył obrotowych.

Czekam na wasze prace każdego dnia tygodnia. Nie zwlekajcie wszystkiego na jeden dzień. Każdą pracę ocenię i średnia będzie oceną za tydzień. Przypominam, że biorę też pod uwagę terminowość wysyłania prac. Od tego tygodnia wysyłajcie zadania tego dnia, którego macie je zadane. Jak najliczniej weźcie udział w sprawdzianie (będzie podobny do poprzedniego), godzinę ustalimy.

Klasa IV – godzina wychowawcza 24.11.

Temat: Budowanie wartości moralnych (sprawiedliwość, tolerancja, solidarność, demokracja, wolność), szacunku dla siebie i innych.

Tydzień 16 – 20 listopada

klasa II G

17 listopada

Temat: Sprawdzian wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej.

18 listopada

Temat: Stopień i współczynniki wielomianu.

Obowiązuje nowy podręcznik (już informowałam): MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era, wydanie z co najmniej 2014 roku.

Należy zapoznać się z tematem z nowego podręcznika (str.10-11), następnie wykonać ćw.1/10, ćw.2/11, ćw.3/11 i ćw.6/11.

19 listopada

Temat na dwie godziny lekcyjne: Dodawanie i odejmowanie wielomianów.

Prześledźcie przykłady 1-4 z podręcznika str. 13-14 i zapoznajcie się z twierdzeniem ze str. 13 a następnie rozwiążcie zadanie1 i 4 ze str.14

20 listopada

Temat: Mnożenie wielomianów.

Zapoznajcie się z tematem ze str. 16 podręcznika. Do wykonania ćw.1/16.

Czekam na wasze prace.

klasa II P

Nowy podręcznik to: MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

17 listopada

Temat na dwie godziny lekcyjne: Układy równań (równanie liniowe i kwadratowe).

Pracujecie z podręcznikiem. Zapoznajcie się z przykładami ze str. 21-22 i rozwiążcie po jednym przykładzie z ćw.1/21 i ćw.2/22 (trzymajcie się poleceń, wzorujcie się na przykładach przed ćwiczeniami).

18 listopada

Temat: Rozwiązywanie układów równań (oba równania kwadratowe).

Należy zapoznać się z tematem z podręcznika str.24 a następnie wykonać ćw.1/24.

20 listopada

Temat: Rozwiązywanie układów równań (oba równania kwadratowe) – cd.

Należy wybrać jeden przykład z ćw.2/24.

Czekam na wasze prace.

klasa IV

Do każdego tematu materiały wyślę na wasze konta mailowe.

17 listopada

Temat: Bryły opisane na kuli.

Zapoznajcie się z tematem ze str.189-190 podręcznika.

18 listopada

Temat: Bryły wpisane w kulę.

Należy zapoznać się z tematem z podręcznika str.192-193.

19 listopada

Temat: Inne bryły wpisane i opisane.

Podręcznik str.195-196.

20 listopada

Temat: Zagadnienia uzupełniające – wielościany foremne; bryły Archimedesa.

Zapoznajcie się z tematem na str. 197-200 podręcznika.

Klasa IV – godzina wychowawcza 27.10

Temat: Narodowe Święto Niepodległości – refleksje nad wolnością.

Tydzień 10 – 13 listopada; dzień 11 listopada (środa) – wolny od zajęć dydaktycznych.

klasa II G

10 listopada i 12 listopada

Temat: Powtórzenie wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej.

Wyślę na wasze konta mailowe przykładowe rozwiązania zadań abyście mieli wzór. Następnie trzeba wykonać zadania z podręcznika: 1c,2c,6a,7f/240.

13 listopada

Temat: Utrwalenie wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej.

Należy rozwiązać kolejne zadania z zestawu powtórzeniowego I z podręcznika: 9c,12d i 13b/241.

W przyszłym tygodniu – we wtorek 17 listopada będzie sprawdzian (godzina do ustalenia). Czekam na wasze prace z tego tygodnia. Piszcie jeśli macie pytania.

klasa II P

10 listopada

Temat na dwie godziny: Równania sprowadzalne do równań kwadratowych.

Zapoznajcie się z przykładami 1 i 2 z podręcznika ze strony 17. Kolejny raz przypominam, że obowiązuje już nowy podręcznik i nie wysyłam skanów stron. Następnie wykonajcie ćwiczenie 1 a), b), e), f)/17 i ćwiczenie 2/17.

13 listopada

Temat: Szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej (przesuwanie wykresu paraboli).

Przypomnijcie sobie przesuwanie wykresu funkcji o wektor. Ta wiedza będzie wykorzystana do szkicowania wykresów funkcji kwadratowej. Zapoznajcie się z przykładami 1 i 2 ze strony 20 podręcznika. Następnie wybierzcie jedną funkcję (dowolną) z zadania 1/20 by po odpowiednich obliczeniach i zapisaniu postaci kanonicznej (to postać f(x)=a(x-p)² +q) naszkicować jej wykres.

klasa IV

10 listopada i 12 listopada

Temat: Kula.

Karty pracy wyślę indywidualnie.

13 listopada

Temat: Bryły podobne.

Należy zapoznać się z tematem z podręcznika str. 186 a następnie wykonać ćwiczenie 1a),b)/186.

Klasa IV – godzina wychowawcza 10.11

Temat: Co robić z czasem wolnym?

Tydzień 03 – 06 listopada

klasa II G

03 listopada

Temat: Wyznaczanie wartości najmniejszej i największej funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.

Wyślę wam karty pracy.

04 listopada

Temat: Spadek swobodny i ruch pionowy w górę – zagadnienia uzupełniające.

Należy zapoznać się z tematem z podręcznika (str.238).

05 listopada

Temat na dwie godziny lekcyjne: Funkcja kwadratowa – zastosowanie.

Wyślę indywidualnie na konta mailowe karty pracy.

06 listopada

Temat: Parabola – zagadnienia uzupełniające.

Zapoznajcie się z tematem na str. 239 podręcznika.

Jak wcześniej przypominam, że kontaktuję się z wami indywidualnie, odbierajcie maile, wysyłajcie pytania jeśli je macie, odpowiem. Przypominam również, aby zadania wykonywać na bieżąco, bo jeśli nazbiera się wam zbyt wiele, trudno będzie nadrobić. Czekam na wasze prace.

klasa II P

03 listopada i 04 listopada

Temat: Utrwalenie wiadomości o funkcjach

Wykonajcie zadania, które wam wyślę indywidualnie na wasze konta mailowe i wyślijcie w podanym terminie rozwiązania.

06 listopada

Temat: Sprawdzian – test. Godzinę ustalimy bo będzie ona zależała od innych waszych zdalnych (stałych) zajęć.

Jak zwykle przypominam, że kontaktuję się z wami indywidualnie, odbierajcie maile, wysyłajcie pytania jeśli je macie, odpowiem.

W związku z przeniesieniem testu na piątek (6 listopada) dopiero od 9 listopada będzie obowiązywał nowy podręcznik: MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

klasa IV

03 listopada i 04 listopada

Temat: Walec

Karty pracy wyślę indywidualnie.

05 listopada i 06 listopada

Temat: Stożek.

Karty pracy wyślę indywidualnie.

Klasa IV – godzina wychowawcza 27.10

Temat: Umiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć.

Tydzień 26 – 30 października

klasa II G

27 października

Temat: Wzory Viete’a.

W zeszycie pod tematem lekcji zapiszcie twierdzenie ze strony 226 podręcznika i uwagę pod ćwiczeniem 1/226. Następnie zapoznajcie się z przykładem 1/226 i wykonajcie ćw. 2/226

28 października

Temat: Wzory Viete’a – cd.

Zapoznajcie się z przykładem 2/227 a pod tematem lekcji przepiszcie to, co jest w niebieskiej ramce w podręczniku na stronie 227 i następnie zróbcie ćw. 3/227.

29 października

Temat na dwie godziny lekcyjne: Równania kwadratowe z parametrem.

Zapoznajcie się z przykładami: 1/229 i 2/230 a następnie wykonajcie ćwiczenia: 2/229, 3/229 i 4/230.

30 października

Temat: Wartość najmniejsza i największa funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.

Zapoznajcie się z przykładem 2/232 i zróbcie ćw. 1/232

Przypominam, że kontaktuję się z wami indywidualnie, odbierajcie maile, wysyłajcie pytania jeśli je macie, odpowiem. Przypominam również, żeby zadania wykonywać na bieżąco, każdego dnia bo jeśli nazbiera się wam zbyt wiele, to trudno będzie nadrobić. Czekam na wasze prace i od tego tygodnia będę już stawiać oceny za każdy tydzień zdalnej pracy (liczy się systematyczność wysyłania, poprawność rozwiązania i  liczba poprawnie rozwiązanych zadań).

klasa II P

27 października

Temat: Spadek swobodny i ruch pionowy w górę (zagadnienie uzupełniające).

Zapoznajcie się z tematem ze str. 320 z podręcznika.

Temat: Parabola – kierownica i ognisko (zagadnienie uzupełniające).

Zapoznajcie się z tematem ze str. 321 z podręcznika.

Wykonajcie zadanie 1 a), b), c) ze str.320.

28 października i 30 października

Temat: Powtórzenie wiadomości dotyczących funkcji kwadratowej.

W środę i piątek wykonajcie następujące zadania z zestawu powtórzeniowego I str. 323:

1. c), d)

2. a), c)

3. b), c), d)

4. e), f)

5. e), f)

Przypominam, że kontaktuję się z wami indywidualnie, odbierajcie maile, wysyłajcie pytania jeśli je macie, odpowiem. Przypominam również, żeby zadania wykonywać na bieżąco, każdego dnia bo jeśli nazbiera się wam zbyt wiele, to trudno będzie nadrobić. Czekam na wasze prace i od tego tygodnia będę już stawiać oceny za każdy tydzień zdalnej pracy (liczy się systematyczność wysyłania, poprawność rozwiązania i  liczba poprawnie rozwiązanych zadań).

We wtorek 3 listopada będzie utrwalenie wiadomości a w środę sprawdzian test. Umówimy się co do godziny bo będzie to zależało od innych waszych zajęć.

Od 6 listopada będzie obowiązywał nowy podręcznik: MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

klasa IV

27 października i 28 października

Temat: Powtórzenie wiadomości o graniastosłupach i ostrosłupach.

29 października

Temat: Utrwalenie wiadomości o graniastosłupach i ostrosłupach.

30 października

Sprawdzian – test. Godzinę ustalimy bo będzie ona zależała od innych waszych zdalnych (stałych) zajęć.

Zadania na powtórzenie wyślę indywidualnie do każdego. Przypominam o systematyczności wykonywania i wysyłania prac. Od tego tygodnia będę już stawiać oceny za każdy tydzień zdalnej pracy (liczy się systematyczność wysyłania, poprawność rozwiązania i  liczba poprawnie rozwiązanych zadań).

Klasa IV – godzina wychowawcza 27.10

Temat: Jak zatrzymać katastrofę klimatyczną?

Tydzień 19 – 23 października

klasa II G

2o października

Temat: Nierówności kwadratowe.

Pracujecie z kartą pracy, którą wyślę do każdego indywidualnie.

21 października – zajęcia mamy odpracowane.

22 października

Temat na dwie godziny lekcyjne: Rozwiązywanie nierówności kwadratowych.

Pracujecie z kartą pracy, którą wysłałam wcześniej; tym razem zadania 48, 49, 51.

23 października

Temat: Układy równań.

Zapoznajcie się z przykładami 1, 2 z podręcznika str. 224 i z przykładem w ramce ze strony 225. Kto nie może tego zrobić bo nie ma podręcznika i nie ma możliwości „zdobyć” treści przykładów niech da mi znać (wyślę skany indywidualnie).

klasa II P

20 października

Temat na dwie godziny lekcyjne: Nierówności kwadratowe.

Zapoznajcie się z przykładami 1, 2 ze str. 317 podręcznika oraz 3, 4 ze str. 318 podręcznika. W zeszycie pod tematem wykonaj ćw. 1 b,c/317, ćw. 2 a,c/318 i ćw. 3 a,c/318.

21 października

Temat: Rozwiązywanie nierówności kwadratowych.

Rozwiąż zadanie 2/319.

23 października

Temat: Rozwiązywanie nierówności kwadratowych – cd.

Rozwiąż zadanie 5 a,b,c/319.

Jeśli ktoś nie ma możliwości wykonania zadań bo np. nie ma podręcznika, proszę skontaktować się ze mną.

 

klasa IV

20 października i 21 października

Temat: Przekroje graniastosłupów – rozwiązywanie zadań.

Ćw. 1, 2, 3 ze str. 170 podręcznika.

22 października i 23 października

Temat: Przekroje ostrosłupów.

Ćw. 1 i 2 ze str. 173 podręcznika.

Jeśli ktoś nie ma podręcznika proszę o kontakt ze mną.

Klasa IV – godzina wychowawcza 20.10

Temat: Troska o środowisko naturalne.