Ogłoszenia

Szkoła pracuje w trybie nauczania zdalnego. Poniżej link do strony
Nauczanie zdalne
z zadaniami i poleceniami dla uczniów

Wszystkie lekcje zdalne związane są z wykonaniem zadań umieszczonych w zakładkach przedmiotowych dla każdej klasy w szkolnej witrynie (liceum.net) lub uczestnictwie on-line zgodnie z wytycznymi nauczyciela przedmiotu.

Każdy uczeń ma założone konto w systemie Microsoft Teams, nazwę logowania i hasło otrzymaliście na pocztę elektroniczną podaną do kontaktu (na lekcjach przedmiotów zawodowych). Proszę otworzyć ten e-mail i zalogować się do systemu Teams, tam będą najczęściej prowadzone zajęcia on-line.
Portal logowania do aplikacji Microsoft Office to
office.com
Tam można utworzyć dokument w przeglądarkowej wersji MS Word lub MS Excel, tam można zobaczyć zawartość swojego e-dysku OneDrive z utworzonymi lub dodanymi własnymi dokumentami, tam można otworzyć system nauki zdalnej MS Teams i wiele inny programów.

Każdy uczeń otrzymał na adres e-mail nazwę użytkownika i hasło do portalu epodreczniki.pl
Proszę o zalogowanie się, zmianę adresu e-mail na ten używany do kontaktów ze szkołą i wykonywanie zadań dodawanych przez nauczycieli (zwykle są na końcu lekcji). Nauczyciel ma podgląd wykonywanych prostych ćwiczeń, dłuższe prace należy odsyłać na edres e-mail nauczyciela.
Osoby, do których nie dotarły dane logowania do portalu proszone są o kontakt na adres roman.matlag@gmail.com

Dobrym, uniwersalnym programem do otwierania zamieszczanych kart pracy w różnych formatach jest LibreOffice który otwiera dokumenty doc, docx, odt, odf oraz inne. Zamieściłem tu link do strony pobierania tego pakietu w portalu dobreprogramy.pl alternatywnie można wykorzystać OpenOffice, który też znajduje się w tym portalu (Uwaga: Po otworzeniu strony pobierania nie klikamy w „Pobierz program” tylko po prawej stronie w „Linki do programu” i tam wybieramy właściwą wersję).